Zij zetten stappen

Als agrariër en ondernemer wil je vooruit. Maar vaak heb je het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid, of tussen bank en burger. Perspectief is nodig. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die kringlooplandbouw handen en voeten geven. Wil je ook de volgende stap voor je bedrijf zetten?

Op deze pagina vind je een overzicht van verhalen van agrariërs die stappen zetten richting toekomstbestendige landbouw.

Rick en Tom zijn melkveehouder en volgden samen een bodemcursus. Rick: “Ik heb er altijd van gedroomd om ons bedrijf met 90 melkkoeien, 40 stuks jongvee en 44 hectare over te nemen. "Het stikstofbeleid gaat hier waarschijnlijk een grote rol spelen. Maar waar ben ik nu aan toe? Op de bijeenkomsten krijg ik veel nieuwe inzichten die mij verder helpen in de praktijk.” 

Bekijk het verhaal van Rick en Tom

Tom Scheeres boert al wat langer. “Boeren zijn altijd druk, maar zitten daardoor veel te veel op het eigen erf. Kijk, een gewone boer heeft nooit een functioneringsgesprek. Dan word je bedrijfsblind.”

Bekijk het verhaal van Rick en Tom

Beeld: ©LNV

Noortje Krol nam, samen met haar man Nico, de melkveehouderij van haar ouders over. Het bedrijf in het Brabantse Heeswijk-Dinther telt inmiddels 250 koeien en 154 hectare grond. “Vroeger streefden we naar de hoogste productie per hectare, maar zo’n drie jaar geleden zijn we overgeschakeld naar natuurinclusief.” Daarbij werd Noortje geholpen door een adviseur. Samen met hem vond ze geschikte plekken voor landschapselementen. En de subsidiemogelijkheden. 

Bekijk het verhaal van Noortje.

Beeld: ©LNV

De Nijkerkse akkerbouwer Pieter van Leeuwen Boomkamp, teelt zo’n 150 hectare met zetmeelaardappelen, suikerbieten, mais en uien. “We hebben grote variaties in bodemgesteldheid en proberen die met precisielandbouw zo goed mogelijk te benutten. Ik heb de grondsoort in kaart gebracht met bodemscans. Dus ik weet precies wat de grond, waar nodig heeft.” Volgens Pieter is de grond z’n beste vriend omdat er volop natuur inzit.

Bekijk het verhaal van Pieter.

Joke Brinkman en haar man Jans, runnen een melkveehouderij in het Drentse Amen. Het bedrijf draait om de koeien en de gras- en maisproductie. Joke boert met oog voor biodiversiteit en bodemkwaliteit. “We zijn vrijwel zelfvoorzienend met het voer. En ruilen onze grond uit met andere boeren. De ene keer staan er aardappels op, dan weer uien, of maïs. Dat is goed voor de bodemkwaliteit en dat levert ons uiteindelijk een eiwitrijk topproduct op. Goed voor de koe, de melk en het milieu. En goed voor onze portemonnee!”

Bekijk het verhaal van Joke.

Anco van der Bos is akkerbouwer in het Friese Holwerd. Samen met zijn vader Kees richt hij zich op het telen van pootaardappelen. “De grond is hier erg goed, dus we richten ons op kwaliteit. Op hoogwaardig pootgoed.” Volgens Anco klinkt dat eenvoudiger dan het is. “De productie is enorm gegroeid, we gaan de komende jaren tegen de grenzen aanlopen van wat de grond kan hebben. Daarom zijn we erg bezig met de bodem- en waterkwaliteit.”

Bekijk het verhaal van Anco.

Tim van der Mark is een jonge varkenshouder uit de Beemster. Hij runt het bedrijf samen met z’n ouders, maar wil het straks graag overnemen. Dat vraagt volgens Tim om een duidelijke visie. “Je moet steeds weer nieuwe uitdagingen pakken, je bedrijf blijven ontwikkelen en samenwerken met andere ondernemers. Dat is gewoon het mooiste wat er is. Daar ben ik ook ondernemer voor.”

Bekijk het verhaal van Tim.

Rudi Luimes heeft , samen met z’n broer en ouders, een akkerbouwbedrijf in Marknesse. Als perfectionist denkt Rudi continu in nieuwe oplossingen. Innovaties die zijn verdienmodel ten goede komen.  Het grootste ‘ding’ waar Rudi tegenaan loopt is dat de politiek en een deel van de samenleving niet meer het vertrouwen hebben dat de boer het beste voor heeft met alles. 

Bekijk het verhaal van Rudi.

Melkveehouder Hendrik Spiker runt een bedrijf met ruim 300 koeien. Een bedrijf dat vraagt om gigantische investeringen, zonder dat dat direct geld oplevert. Hendrik doet z’n werk met plezier, maar maakt zich ook zorgen. “Als wij roofbouw op de grond doen, omdat wij te weinig mogen toedienen, dan komt het niet goed. Het is een grote zorg als daar te weinig begrip voor is en de boeren de schuld krijgen van alles. Maar zonder boeren komt er geen eten op tafel.”

Bekijk het verhaal van Hendrik.

Regelingen, kennis en inspiratie

Er is een uitgebreid aanbod aan regelingen en ondersteuning. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige landbouw.