Meer dan alleen een rundveehouder

Niet alleen een rundveehouder, maar ook een gebiedsbeheerder. Dat is waar Jan van der Zwaan naar toe wil met zijn rundveebedrijf Groot Spraeland. Want naast zijn runderen, houdt Jan ook van de natuur en het liefst zou hij deze twee combineren.

Het bedrijf van Jan staat in Oostrum in Limburg. Hij heeft tweehonderdvijftig koeien en ongeveer tweehonderd hectare grond. Hiervan is vijftien hectare reguliere landbouw, de rest is natuurgrond. Jan is bewust bezig met kringlooplandbouw. Zo gebruikt hij natuurmaaisel als ligbed voor zijn koeien in de stal. Dit natuurmaaisel, maait hij zelf bij natuurbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en de Provincie Limburg. Na het maaien verwerkt Jan het tot hooi om vervolgens uit te strooien in zijn koeienstal. Nadat het een tijd in de stal heeft gelegen, haalt Jan het er samen met de mest weer uit om het als bemesting voor zijn land en dat van de natuurbeherende organisaties te gebruiken.

Waarom

Gebruik maken van het maaisel doet Jan om meerdere redenen. ‘Op deze manier zorg ik samen met de natuurbeherende organisaties voor een kringloop. Het bruikbare maaisel van de natuurgebieden gaat niet meer verloren en ik hoef geen maaisel meer te kopen wat milieubelastend verpakt en vervoert moet worden. De natuurbeheerders zijn er ook erg blij mee, ze krijgen er een hoogwaardige meststof voor terug en hoeven zelf niet meer te investeren in kunstmest. Sinds Jan gebruik maakt van het maaisel, hoeft hij geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken op zijn land.

Meer natuurinclusief boeren

In de toekomst wil Jan meer natuurinclusief boeren. ‘Een stuk bos voor mijn koeien zou een droom zijn. Daarover zijn nu gesprekken gaande met Staatsbosbeheer.’ Vertelt hij.

Het doel van Jan is om ooit niet meer gezien te worden als boer, maar als gebiedsbeheerder. ‘Het lijkt me fantastisch om een gebied te kunnen beheren waar mijn koeien vrij rond kunnen lopen. Dus geen saai, plat grasland, maar een gevarieerd landschap waar ik naast boeren ook kan snoeien!’

Publicatiedatum op deze site: 8 november 2019