Op De Heideboerderij wordt de perfecte samenwerking geoefend

Natuurbeheerders, schaapherders, boeren, streekgebonden bedrijven en een eigen winkel, waar het resultaat van deze samenwerking wordt verkocht aan lokale consumenten. Dat is De Heideboerderij in een notendop.

In dit portret komen een melkveehouder en een bakker aan het woord. Twee verschillende productstromen, maar een duidelijke visie op hoe er voor een betere natuur kan en moet worden samengewerkt.

Publicatiedatum op deze site: 8 april 2020

Dit verhaal is onderdeel van een serie artikelen voor deze website (tussen 2019 en 2021) waarin agrarisch ondernemers vertellen hoe zij werken aan de omslag naar kringlooplandbouw. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die stappen zetten en maak je kennis met de Demobedrijven.