'Inspireren en mensen bewust maken van de mogelijkheden die de landbouwtransitie brengt’

Samen met haar man runt Saskia een biologische boerderij, Hoeve Kazan. In haar winkeltje verkoopt zij biologisch rund- en lamsvlees direct aan de consument. Ook verhuurt zij de boerderij als plek voor vergaderingen en kookt zij ook voor de deelnemers met producten uit de streek. Wie wil, kan een rondleiding op de boerderij krijgen. Saskia hoopt hiermee bezoekers te kunnen inspireren, maar leert ook van hen. Door te praten met elkaar ontstaat een relatie, waardoor mensen elkaar gaan vertrouwen. Dit geldt ook voor boeren en andere belangrijke partijen binnen de voedselketen die met elkaar in gesprek gaan.

Praktijk voor nieuwe landbouw

Vertrouwen is essentieel om partijen bewust te maken van het belang van een toekomstbestendig landbouw- en voedselketen. Dat heeft tijd nodig, merkt Saskia in haar werkzaamheden als adviseur en initiatiefnemer van de studiegroep Van Gezonde Zuid Hollandse bodem waarin zij met een tiental boeren aan de transitie naar een meer robuuste en duurzame bedrijfsvoering werkt. Ook bij een ander gebiedsproces bij Spaarnwoude, die Saskia initieert en trekt, is het een kwestie van lange adem voordat de motivatie bij boeren en stakeholders om de hoek komt kijken om stappen naar verandering te zetten. Het is niet makkelijk om alle belangrijke partijen binnen de voedselketen mee te krijgen en zo stappen te maken, maar zij ziet dat ze wel steeds meer openstaan voor andere (duurzame) manieren van bedrijfsvoering. Saskia wil boeren een pallet aan andere mogelijkheden laten zien. Dat doet zij door met hen in gesprek te gaan, hen mee te nemen naar collega’s en uitdagende sprekers uit te nodigen in een veilige setting.

Voor de Oogst van Morgen

Naast de tijd die zij besteedt als boerin en adviseur, doet Saskia mee aan de Voor de Oogst van Morgen. Dit is een leiderschapsnetwerk voor een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Aan de ‘Voor de oogst van morgen' doen boeren, banken, overheden, maatschappelijke organisaties en deelnemers uit het bedrijfsleven mee om concreet te bouwen aan een evenwichtige transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Saskia werkt samen met haar team aan een ‘transitie-experiment’ in het recreatieschap Spaarnwoude. Zij onderzoeken hoe partijen gemotiveerd kunnen worden om anders om te gaan met de natuur ten behoeve van de biodiversiteit. Het team is op zoek naar wat er nodig is om partijen met elkaar om tafel te laten zitten om gezamenlijke doelen te maken én deze te bereiken.

Beeld: ©LNV / Daniela Haverkamp

Hoeve Kazan

Op haar eigen boerderij heeft Saskia het goed voor elkaar: 32 hectare grond, en samen met de buren zorgt zij voor een waar weidevogelparadijs. Haar Limousin koeien hebben pit en ondanks Saskia niet uit een boerengezin komt, weet ze hoe ze met haar koeien om moet gaan. Ook haar netwerk weet haar ondertussen te vinden, maar de weg naar een toekomstbestendig landbouwsysteem is een lange, weet Saskia. Met veel geduld, geloof en vertrouwen weet zij toch impact te maken.

Publicatiedatum op deze site: 9 juni 2020

Dit verhaal is onderdeel van een serie artikelen voor deze website (tussen 2019 en 2021) waarin agrarisch ondernemers vertellen hoe zij werken aan de omslag naar kringlooplandbouw. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die stappen zetten en maak je kennis met de Demobedrijven.