Het Nutrient Platform stimuleert hergebruik nutriënten

Renske Verhulst, secretaris van het Nutrient Platform, vertelt over het platform, wat ze doen en wat de bedoeling is.

“We zijn ontstaan uit een werkgroep van het Netherlands Water Partnership, die zich richtte op het herwinnen van nutriënten uit waterstromen. De 7 founding fathers hadden als doelstelling om fosfaat te herwinnen en dat te exporteren naar daar waar het nodig is, aangezien er in Nederland een teveel is en in andere landen een tekort”, vertelt Verhulst. In 2013 heeft het Nutrient Platform de eerste Europese conferentie hierover georganiseerd wat leidde tot de oprichting van het European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP). Vervolgens richtte het Nutrient Platform zich weer specifiek op de Nederlandse nutriëntenstromen, mogelijkheden, belangen en betrokkenen, maar onderhoudt het nog altijd nauwe banden met het ESPP. Het ESPP geldt als doorgeefluik van Europese ontwikkelingen en bijvoorbeeld wet- en regelgeving uit Brussel.

“Het leven op aarde is afhankelijk van de aanwezigheid van nutriënten. Zonder nutriënten geen leven,” staat te lezen op de website. Het begint dus allemaal bij de in de bodem aanwezige nutriënten, en hoe deze na gebruik uit verschillende stromen herwonnen kunnen worden voor hergebruik in de landbouw of industrie’. Efficiency in tijden van schaarste, van onder andere fosfaat. “Ja, dat klinkt verwarrend. Fosfaat is een zeer bruikbare voedingsstof, met een voorraad uit mijnen die eindig is. Maar, zoals wel vaker, een teveel is ook niet goed,” legt Verhulst uit. Bij teveel nutriënten zoals fosfaat gaan met name snelgroeiende planten als brandnetels, maar ook algen in het water, enorm groeien. In het water zorgt dit voor eutrofiëring, oftewel grote algengroei waardoor andere waterplanten afsterven. Bij dit proces wordt zuurstof uit het water verbruikt waardoor de kwaliteit van het water verslechterd en zelfs vissen kunnen sterven. Om dit soort problemen te voorkomen is er allemaal verschillende regelgeving, maar wordt er ook onderzoek naar toepassingen en mogelijk hergebruik van nutriënten gedaan. En daar komt het platform vervolgens goed in beeld.

Beeld: ©Nutrient Platform

Water en andere stromen

“We zijn begonnen met de waterketen,” antwoordt Verhulst op de vraag waar het platform dan precies druk mee is. “Met stromen die niet direct teruggaan naar de landbouw, maar waar nog wel nutriënten uit te filteren zijn zoals uit de rioolwaterzuiveringen. Zo is er bijvoorbeeld het stofje struviet wat soms voor verstopping zorgt in het zuiveringsproces, maar dat gebruikt kan worden als meststof. Maar er kan ook fosfaat in andere vorm worden herwonnen uit as of uit struviet en dat kan worden gebruikt in de industrie zoals in brandvertragers.” Dat zijn hele concrete toepassingen, waarbij het Nutrient Platform de verbinding probeert te leggen tussen projecten, onderzoek, opgedane kennis en belanghebbenden uit de sector. “Denk dan aan partijen die veel met waterhuishouding van doen hebben, maar ook (kunst)mest leveranciers, technologie leveranciers, voedselverwerkende industrie, landelijke overheden en kennisinstituten,” licht Verhulst desgevraagd toe.

Naast nutriënten uit waterstromen houdt het platform zich ook bezig met nutriënten terugwinning en/of hergebruik van andere stromen, zoals mest en bijstromen uit de landbouw. Allemaal om te zorgen dat deze nutriënten in de kringloop blijven.

Rol

Deze verbinding legt het platform op zoveel mogelijk verschillende manieren, om vooral alle leden zo goed mogelijk in staat te stellen van de mogelijkheden gebruik te maken. Verhulst legt uit: “Wij zijn inderdaad een ledenorganisatie. Onze leden proberen we driemaal per jaar bij elkaar te krijgen voor een ledenbijeenkomst, waarvoor dan elke keer een specifiek thema centraal wordt gesteld. Zo staat de komende bijeenkomst in het teken van ‘stikstof’. Daarnaast bieden we natuurlijk het digitale platform, de website, waarom we duiding en analyse bieden. Zo vertalen we gedane onderzoeken en conclusies naar de praktijk van onze leden, funnelen we informatie vanuit de EU en participeren we in de organisatie van evenementen, onder andere met het Ministerie van LNV. We proberen ook zelf projecten te initiëren, dat is soms lastig, maar leden weten elkaar vaak wel te vinden voor samenwerkingen.

Beeld: ©Nutrient Platform

Leden staan centraal

Door de ledenstructuur van het Nutrient Platform, staan ook voor de toekomst deze leden centraal. “Onze leden zijn de basis van zowel het platform als onze plannen,” sluit Verhulst af. “We kennen geen noodzaak tot groei, voor ons blijft de inhoud altijd leidend. We willen we goed blijven luisteren naar onze leden en houden we de ontwikkelingen met betrekking tot de verschillende thema’s bijzonder goed in de gaten, bijvoorbeeld rondom de European Fertilizer Regulation, waarin de ruimte voor circularisatie van meststoffen wordt besproken.” Kortom: doen wat je goed doet en daar misschien zelfs nog beter in worden.

Publicatiedatum op deze site: 30 april 2020

Dit verhaal is onderdeel van een serie artikelen voor deze website (tussen 2019 en 2021) waarin agrarisch ondernemers vertellen hoe zij werken aan de omslag naar kringlooplandbouw. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die stappen zetten en maak je kennis met de Demobedrijven.