Een duurzame voorbereiding tot framboos of aardbei

Aan de oostkant van Breda, in Bavel en Molenschot, wordt op vijf locaties ruim 35 hectare framboos en aardbei ‘voorbereid’. Voorbereid, want als de zaadjes plantjes (trayplants) zijn geworden, worden deze aan de specifieke telers geleverd. We hebben het over Van der Avoird Trayplant, de Agrarisch Ondernemer van 2018.

Dat alles gebeurt in een zo duurzaam mogelijke setting, waarbij rekening wordt gehouden met water, voedingsstoffen, transport, etc. Directeur/eigenaar Peter van der Avoird vertelt er over in dit prachtige portret.

Heeft u ook goede ideeën voor kringlooplandbouw? Bent u op zoek naar een samenwerkingspartner of wilt u advies over kringlooplandbouw? Het ministerie van LNV nodigt u uit uw vragen en initiatieven te delen via het Doe mee-loket.

Publicatiedatum op deze site: 7 april 2020