Een duurzame voorbereiding tot framboos of aardbei

Aan de oostkant van Breda, in Bavel en Molenschot, wordt op vijf locaties ruim 35 hectare framboos en aardbei ‘voorbereid’. Voorbereid, want als de zaadjes plantjes (trayplants) zijn geworden, worden deze aan de specifieke telers geleverd. We hebben het over Van der Avoird Trayplant, de Agrarisch Ondernemer van 2018.

Dat alles gebeurt in een zo duurzaam mogelijke setting, waarbij rekening wordt gehouden met water, voedingsstoffen, transport, etc. Directeur/eigenaar Peter van der Avoird vertelt er over in dit prachtige portret.

Dit verhaal is onderdeel van een serie artikelen voor deze website (tussen 2019 en 2021) waarin agrarisch ondernemers vertellen hoe zij werken aan de omslag naar kringlooplandbouw. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die stappen zetten en maak je kennis met de Demobedrijven.

Publicatiedatum op deze site: 7 april 2020