"Op een gegeven moment is de rek uit de grond"

Anco van der Bos is akkerbouwer in het Friese Holwerd. Samen met zijn vader Kees richt hij zich op het telen van pootaardappelen.

“De grond is hier erg goed, dus we richten ons op kwaliteit. Op hoogwaardig pootgoed.” Volgens Anco klinkt dat eenvoudiger dan het is. “De productie is enorm gegroeid, we gaan de komende jaren tegen de grenzen aanlopen van wat de grond kan hebben. Daarom zijn we erg bezig met de bodem- en waterkwaliteit.”

Beeld: ©LNV

Om de grond gezond te houden, zoekt Anco de samenwerking met boeren uit de buurt. “In de toekomst wil ik van een 1-op-3 rotatie naar een 1-op-4 rotatie. Dat je iets vaker een rustgewas inbouwt, waardoor je een optimale bodem krijgt. Zodat we goeie poot-aardappelen kunnen blijven leveren. En een goeie boterham blijven verdienen. Daar draait het natuurlijk allemaal om.”

Net als Anco ook aan de slag?

Wil je spiegelen met andere agrariërs? Kansen verkennen, ideeën opdoen en tips krijgen die je morgen kan toepassen op je bedrijf? Vraag dan een cursusvoucher (aanvragen is mogelijk tot 1 februari) aan van maximaal 800 Euro. Deze kan je besteden bij een geselecteerde onderwijsinstelling.

In deze 'gids voor natuurinclusieve akkerbouw' van Groen Kennisnet lees je meer over hoe je steeds natuurinclusiever kan boeren

Factsheet duurzame akkerbouw

Bij een duurzaam akkerbouwbedrijf komt heel veel kijken. In deze factsheet 'duurzame akkerbouw' van BoerenNatuur wordt integraal gekeken naar bodembeheer, waterbeheer, akkervogels en klimaat, inclusief de inpassing in de bedrijfsvoering en de financiële consequenties daarvan. Dit thema gaat met andere woorden in op wat is een duurzaam akkerbedrijf in 2030, wat moet je doen om daar te komen en wat kan daarvan vandaag of morgen al en wat kan pas op langere termijn.

Ook zij zetten stappen

Als agrariër en ondernemer wil je vooruit. Maar vaak heb je het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid, of tussen bank en burger. Perspectief is nodig. Op deze pagina vind je een overzicht van verhalen van agrariërs die stappen zetten richting toekomstbestendige landbouw.

Maak kennis met demobedrijven

Wil je meer weten over maatregelen voor een duurzame, stikstofarmere en meer extensieve bedrijfsvoering? Demobedrijven zijn agrarische ondernemingen die al grotendeels de omschakeling hebben gemaakt.

Hendrik Luth wil met de ervaringen op zijn akkerbouwbedrijf Weddermarke collega-boeren helpen minder afhankelijk te zijn van externe inputs. Op zijn bedrijf ontwikkelt en test Hendrik oplossingen voor praktische landbouwproblemen.

“We hebben een GPS-gestuurde rijenspuit ontwikkeld die het mogelijk maakt om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te halveren. Ook maken we op het akkerbouwbedrijf gebruik van mechanische onkruidbestrijding.