Een frisse blik

Melkveehouder Hendrik Spiker runt een bedrijf met ruim 300 koeien. Een bedrijf dat vraagt om gigantische investeringen, zonder dat dat direct geld oplevert.

Hendrik doet z’n werk met plezier, maar maakt zich ook zorgen. “Als wij roofbouw op de grond doen, omdat wij te weinig mogen toedienen, dan komt het niet goed. Het is een grote zorg als daar te weinig begrip voor is en de boeren de schuld krijgen van alles. Maar zonder boeren komt er geen eten op tafel.”

Volgens Hendrik moet je, als boer, een vooruitstrevende blik hebben en anders durven denken. “Ja, soms moet je bepaalde dingen uit handen kunnen geven of ergens een advies over inwinnen.” Daarom werkt hij met een onafhankelijk adviseur. Die kijkt anders tegen de dingen aan en helpt met de bedrijfsbegeleiding. Als Hendrik een vraag heeft, kan hij altijd bellen.

Net als Hendrik ook aan de slag?

Kringlooplandbouw is een manier om de landbouw toekomstbestendig te maken. Veel agrariërs maken al stappen in die richting. In deze online gids van Wageningen University & Research lees je meer over (financiële) kansen, relevant onderzoek en ervaringen van boeren.

Onafhankelijk advies

Wil je advies het verduurzamen van je bedrijf? Wil je meer leren over omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kun je een voucher of subsidie aanvragen.

Ook zij zetten stappen

Als agrariër en ondernemer wil je vooruit. Maar vaak heb je het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid, of tussen bank en burger. Perspectief is nodig. Op deze pagina vind je een overzicht van verhalen van agrariërs die stappen zetten richting toekomstbestendige landbouw.

Maak kennis met demobedrijven

Wil je meer weten over maatregelen voor een duurzame, stikstofarmere en meer extensieve bedrijfsvoering? Demobedrijven zijn agrarische ondernemingen die al grotendeels de omschakeling hebben gemaakt.

Jan Pieter en Margaretha van Tilburg runnen het gemengde bedrijf De Zandhoeve in het Groningse dorpje Hellum. Hier melken zij 140 melkkoeien, huisvesten ze 80 stuks jongvee en telen zij voederbieten, tarwe, winterveldbonen en zetmeelaardappelen. In 2014 namen zij hun nieuwe melkveestal in gebruik, die de titel meest energiezuinige stal van Europa kreeg. Ze zijn helemaal van het gas af. Daarnaast sturen ze op voeroptimalisatie.

 “Vers gras verteert gewoon makkelijker en het weiland is de schoonste stal die er is. Ik stuur op een ureum van 15 mg/100g, liefst nog lager en een ruw eiwitgehalte van maximaal 155 g/kg. Idealiter zelfs nog wat lager.