Gemengd bedrijf Zandhoeve Holsteins, Jan Pieter en Margaretha (Hellum)

Al lang voordat Jan Pieter en Margaretha van Tilburg demobedrijf werden, waren zij zeer actief bezig met verduurzaming op hun bedrijf. Het stel woont samen met hun drie kinderen op het gemengde bedrijf in het Groningse dorpje Hellum. Hier melken zij 140 melkkoeien, huisvesten ze 80 stuks jongvee en telen zij voederbieten, tarwe, winterveldbonen en zetmeelaardappelen.

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

Al ver voor de sterk gestegen energieprijzen reduceerden Jan Pieter en Margaretha het energieverbruik van het bedrijf. In 2014 namen zij hun nieuwe melkveestal in gebruik, die de titel meest energiezuinige stal van Europa kreeg. Stiekem hoopte Jan Pieter dat collega agrariërs hierdoor geprikkeld werden om te komen kijken. “Helaas wat later dan verwacht, maar nu de wereld verandert krijg ik veel vragen van andere boeren hoe wij ons energieverbruik zo laag houden.”

“Als je het als ondernemer zelf begrijpt, kun je de juiste beslissingen nemen”

Van het gas af

Door de warmtepomp in de energiezuinige stal én gebruik van zonnepanelen, twee windmolens en elektrische machines, wisten zij het gas uiteindelijk volledig vaarwel te zeggen op het bedrijf. De zonnepanelen plaatsten de ondernemers puur vanuit de eigen wil om iets te doen. “Het kon in principe financieel net uit”, licht Jan Pieter toe. Nu betaalt de investering zich absoluut uit, al betreurt Jan Pieter dat een oorlog hier voor moet zorgen.

Om vragen over zijn energiemaatregelen te beantwoorden, leidt Jan Pieter iedereen graag rond op zijn bedrijf. “Agrarisch ondernemers moeten zelf deze kennis uiteindelijk hebben en niet enkel via een adviseur of installateur”, vindt Jan Pieter. “Als je het als ondernemer zelf begrijpt, kun je de juiste beslissingen nemen”.  Als demobedrijf kan Jan Pieter zijn ervaringen nog makkelijker delen met collega’s.

Focus op rantsoenoptimalisatie

Naast reductie van energieverbruik focust de Zandhoeve zich sterk op voeroptimalisatie. Iedere diergroep op het bedrijf heeft een eigen rantsoen, uitgerekend door Jan Pieter. De voeradviseur kijkt uiteraard mee, maar het rantsoen samenstellen doet Jan Pieter graag zelf. Zo optimaliseert hij zijn eigen ruwvoerwinning. Vers gras voeren is voor Van Tilburg essentieel. “Vers gras verteert gewoon makkelijker en het weiland is de schoonste stal die er is. Ik stuur op een ureum van 15 mg/100g, liefst nog lager en een ruw eiwitgehalte van maximaal 155 g/kg. Idealiter zelfs nog wat lager, maar daar beginnen adviseurs al moeilijk te kijken. Ik kijkt altijd goed naar mijn koeien en zie dat het bij dit eiwitgehalte hartstikke goed gaat.” Jan Pieter is ook actief in studiegroepen, omdat hij het belangrijk vindt om te blijven vergelijken en door met anderen te blijven discussiëren samen te leren.  

Eiwit van eigen land: veldbonen

Voor het vijfde jaar op rij teelt Jan Pieter winterveldbonen. “Dat is een heel machtig gewas. In de zomer zie ik van alles zoemen op de percelen en het is een redelijk eenvoudig gewas om te telen. En een mooie extra eiwitbron voor het melkvee.” Naast winterveldbonen worden ook voederbieten en zetmeelaardappelen op het bedrijf geteeld.

"Ik stuur op een ureum van 15 mg/100g, liefst nog lager en een ruw eiwitgehalte van maximaal 155 g/kg. Idealiter zelfs nog wat lager, maar daar beginnen adviseurs al moeilijk te kijken."

Hoog dierenwelzijn

Jan Pieter ziet zijn veestapel makkelijk ouder worden. Een resultaat van het management. Een gepast rantsoen hoort hier natuurlijk bij, maar ook de stalinrichting draagt hier aan bij. “De droge koeien gaan twee weken voor afkalven in een strohok en vlak voor afkalven weer in een apart afkalf strohok. Dit is beter voor het afkalven en zorgt voor minder voor- en na afkalfproblematiek”, zo merkt Jan Pieter op. Ook zijn de ligboxen voor de droge koeien breder dan de gemiddelde ligboxen, om meer comfort te bieden. Daarnaast heeft Jan Pieter goede ervaringen met een nieuw activiteitensysteem (halsband) waardoor tocht en herkauwactiviteit beter gemonitord worden.

Als demobedrijf richt Jan Pieter zich zowel op collega agrariërs, burgers als andere belanghebbenden in de agrarische sector. Voor de agrariërs worden in de vorm van studiegroepen rondgeleid over het bedrijf en uitgenodigd de data van het bedrijf te analyseren en te vergelijken met gangbare of eigen bedrijven in de regio. 

Maak kennis met dit demobedrijf

Van dit demobedrijf is op dit moment nog geen website online. 

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.