"We moeten met elkaar sparren en informatie uitwisselen”

Rudi Luimes heeft , samen met z’n broer en ouders, een akkerbouwbedrijf in Marknesse. Als perfectionist denkt Rudi continu in nieuwe oplossingen. Innovaties die zijn verdienmodel ten goede komen. 

Het grootste ‘ding’ waar Rudi tegenaan loopt is dat de politiek en een deel van de samenleving niet meer het vertrouwen hebben dat de boer het beste voor heeft met alles. 

“Uiteindelijk kunnen wij onze boterham alleen verdienen als de opbrengsten goed zijn en we goed voor de grond zorgen. Daarvoor is samenwerking met collega-boeren heel belangrijk. Wij boeren hebben elkaar heel hard nodig, we moeten met elkaar sparren en informatie uitwisselen. In de sector zit kennis zat, die hoef je alleen nog maar op te halen.”

Beeld: ©LNV

Net als Rudi ook aan de slag?

Wil je spiegelen met andere agrariërs? Kansen verkennen, ideeën opdoen en tips krijgen die je morgen kan toepassen op je bedrijf? Vraag dan een cursusvoucher (aanvragen is mogelijk tot 1 februari) aan van maximaal 800 Euro. Deze kan je besteden bij een geselecteerde onderwijsinstelling.

Groen Kennisnet

“Heel veel kennis is er al’, zegt Rudi. Groen Kennisnet is daarvan ook een voorbeeld. Met een kennisbank met honderdduizenden digitale vrij toegankelijke kennisbronnen. Met voor akkerbouwers bijvoorbeeld informatie over natuurinclusieve landbouw, ziektenbestrijdingen precisielandbouw. Bekijk Groen Kennisnet.

In deze 'gids voor natuurinclusieve akkerbouw' van Groen Kennisnet lees je meer over hoe je steeds natuurinclusiever kan boeren.

Ook zij zetten stappen

Als agrariër en ondernemer wil je vooruit. Maar vaak heb je het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid, of tussen bank en burger. Perspectief is nodig. Op deze pagina vind je een overzicht van verhalen van agrariërs die stappen zetten richting toekomstbestendige landbouw.

Maak kennis met demobedrijven

Wil je meer weten over maatregelen voor een duurzame, stikstofarmere en meer extensieve bedrijfsvoering? Demobedrijven zijn agrarische ondernemingen die al grotendeels de omschakeling hebben gemaakt.

Hendrik Luth wil met de ervaringen op zijn akkerbouwbedrijf Weddermarke collega-boeren helpen minder afhankelijk te zijn van externe inputs. Op zijn bedrijf ontwikkelt en test Hendrik oplossingen voor praktische landbouwproblemen.

“We hebben een GPS-gestuurde rijenspuit ontwikkeld die het mogelijk maakt om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te halveren. Ook maken we op het akkerbouwbedrijf gebruik van mechanische onkruidbestrijding.