Melkveebedrijf Van Zandbrink, Boerderij tussen de Hagen (Stoutenburg)

Ron van Zandbrink staat als jonge boer aan het roer bij Boerderij tussen de Hagen. Een biologische melkveehouderij uitbreiden met kleinschalig houden van kippen, varkens huisverkoop en silvopasture, een vorm van agroforestry door combinatie van houtige gewassen en vee: de familie Zandbrink durft én doet het.
 

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

Varkens en kippen op de melkveehouderij

“Ik wilde wel het bedrijf overnemen, maar niet per sé op de manier zoals we het al deden. Ik wil op een boerderij met een gezonde bedrijfsvoering werken, in een omgeving die ecologisch en economisch stabiel en robuust is. Bij droogte sta je met een veerkrachtige bodem meteen ook economisch sterker”, vertelt Ron. “Maar hoe kom je tot een ecologisch én economisch haalbaar bedrijfsplan voor omschakeling van een biologisch veehouderijbedrijf naar een vorm van agroforestry? Dat is wat ik als demonstratiebedijf graag met andere agrariërs wil delen.”

Na zijn toetreden tot het bedrijf kwamen er naast het melkvee ook 4 varkens en 180 kippen. De varkens wroeten de vaste mest van de potstal om tot compost en de kippen gaan in een kippenkar de koeien achterna in het weidschema. Ook plantten ze diverse noot- en fruitbomen. Het is best uitdagend om met jonge boompjes nog te kunnen weiden, zo geeft Ron ook aan. “Je moet de bomen goed beschermen van de koeien, anders eten ze de nog groeiende bomen zo op”.

"We weten nog niet of de gemaakte plannen zo uitpakken als bedacht, maar de eerste inzichten en ervaringen zijn positief. Deze willen we graag delen.”

Ruimte voor nieuwe stappen

De eerste stappen richting agroforestry zijn gezet en trekken veel bekijks. Dat is een mooie bijkomstigheid, want de familie Zandbrink verkoopt een deel van haar producten aan huis en heeft een skybox met uitzicht op de koeien in de stal. “Een goede verbinding met de consument is belangrijk, maar geeft ook energie terug”, zo stelt Ron. Juist door verkoop aan huis, creëert de familie Zandbrink (financiële) ruimte om nieuwe stappen uit te proberen op het bedrijf. “De eerste jaren is het voornamelijk zorgen dat de planten aanslaan en het systeem gaat draaien. Het deel agroforestry zou nog wel iets groter mogen, maar het is nog te vroeg om het hele bedrijf er op in te richten.”

Toekomstbestendiger maken

Door onder meer silvopasture probeert de familie Zandbrink het bedrijf toekomstbestendiger te maken, maar natuurlijk kent het bedrijf ook zijn uitdagingen. Ron: “Onze ruwvoerpositie is niet eenvoudig. Het mooiste is als we dat ook in een kringloop kunnen organiseren. Zodat bij aankoop van ruwvoer, de dierlijke mest weer terug op dat land kan komen. De eerste stappen zijn hier al ingezet door samenwerkingen aan te gaan met meerder akkerbouwers voor uitwisseling van ruwvoer en stro."

Inzichten delen

Juist deze uitdagingen vindt Ron belangrijk om met andere agrariërs te delen. “Landbouw en voedsel produceren zijn hele complexe systemen. We weten nog niet of de gemaakte plannen zo uitpakken als bedacht, maar de eerste inzichten en ervaringen zijn positief. Deze willen we graag delen.”

Hulp bij gedegen bedrijfsplan

“We zien veel interesse vanuit andere agrariërs die kansen zien in een omschakeling naar agroforestry. Maar het ontbreekt vaak aan kennis en men weet niet waar te beginnen”, stelt Ron. “Naast rondleidingen, open dagen en presentaties gaan we samen met vakinhoudelijke specialisten een voorlichtingsprogramma ontwikkelen om tot een gedegen bedrijfsplan te komen voor agroforestry. Hierin komen onder meer onderwerpen aan de orde als ontwerp van een agroforestry systeem, bodem & water, investering & exploitatie en verdienmodellen & vermarkten. Zo nemen we agrariërs die de overstap willen maken bij de hand, om dit op de duurzame manier voor elkaar te krijgen in een plan dat ook economisch rendeert.”

Maak kennis met dit demobedrijf

Meer weten over de duurzame maatregelen van Boerderij tussen de Hagen? Ga naar de website van dit bedrijf.

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.