Stichting Boeren van Nederland

Stichting Boeren van Nederland, de naam zegt eigenlijk al genoeg. Met de stichting proberen boeren en telers het gesprek aan te gaan met de rest van de samenleving en bij te dragen aan een realistischere beeldvorming van het boerenvak.

Volgens Jeanet Brandsma, boerin en lid van Boeren van Nederland, is verbinding zoeken met de samenleving nodig voor de toekomst van de landbouw. “Er zijn veel onderwerpen waar we gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn, zoals voedsel, het Nederlandse landschap en dierenwelzijn. Samen kunnen we op zoek gaan naar oplossingen. Want nu spreken boeren en burgers elkaar veel te weinig.”

Boerenbubbel

“Boeren zitten vaak in een boerenbubbel,” vertelt Jeanet. “Ze spreken wel met andere boeren en hun directe omgeving, maar daarbuiten is contact leggen vaak een stuk lastiger. Met Boeren van Nederland proberen we die boerenbubbel te doorbreken.”

Hoe komt het dat die boerenafstand er überhaupt is? Volgens Jeanet is dit omdat er nu een stuk minder boeren zijn dan vroeger. “Vroeger had iedereen wel een familielid of vriend die boer was of uit een boerengezin kwam. Daardoor stond de samenleving dichter bij de boeren dan nu. Boer zijn is geen beroep, een boer ben je. Je staat er mee op en gaat ermee naar bed.”

Jeanet: “Toen sociale media opkwam, dachten we een troef in handen te hebben waarmee we een stuk makkelijker contact konden leggen met de samenleving. Maar ook op sociale media beland je in een bubbel, terwijl het contact met anderen juist zo belangrijk is.”

Jeanet Brandsma; "zoiets moois mag niet verloren gaan!”

Wat een boer niet kent, doet hij niet

Volgens Jeanet is de stap om contact te leggen met mensen buiten je eigen bubbel soms erg groot. Waarom zou je het doen? Je kunt het ook niet doen. Daarom bedacht Boeren van Nederland de jaarlijkse actie: Let’s make a date. Ze roepen alle boeren van Nederland op om op 14 februari een afspraak te maken met iemand buiten de boerenbubbel. Iemand waar ze graag een gesprek mee zouden willen aangaan om elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Dit kan iedereen zijn. Denk aan een slager, een natuurbeheerder, een supermarktmanager, directeur of Kamerlid.

Zo werden er voorgaande jaren succesvolle gesprekken gevoerd. Bijvoorbeeld het gesprek tussen kippenboer Hugo Bens en dierenactivist Erwin Vermeulen van Animal Rights. Ze gingen in gesprek om elkaars beweegredenen beter te begrijpen. Dat jaar hadden dierenactivisten meerdere malen ingebroken bij verschillende kippenboeren om de situatie in de kippenstal te filmen. Dit zorgde voor spanningen. Het gesprek leidde tot meer begrip vanuit beide kanten.

Doneer je trekkertje

Een andere actie van Boeren van Nederland was ‘Doneer je trekkertje’. Rondom een grote protestactie op het Malieveld in oktober 2019, riep Boeren van Nederland de boeren op om een speelgoedtrekkertje mee te nemen naar de demonstratie. Al deze trekkers werden gedoneerd aan de speelgoedbeurs Den Haag die ze vervolgens cadeau deed aan kinderen van ouders met een kleine beurs. Want elk kind moet kunnen spelen met een trekkertje en investeren in de volgende generatie is belangrijk voor de toekomst van het boerenvak. Veel boeren kwamen die dag naar het protest op hun trekker, maar ook kwam er een groot aantal met het openbaar vervoer. Zij waren in de trein ook herkenbaar als boer aan de trekker, maar dan het speelgoedmodel. Dit zorgde voor leuke en onverwachte gesprekken tussen de boeren en andere treinreizigers. De verbinding tussen boer en burger werd daar letterlijk gelegd. Er zijn die dag in totaal 1236 speelgoedtrekkers gedoneerd.

Ook dit jaar organiseert Boeren van Nederland weer de ‘make a date’/actie. Ze hopen dat er dit jaar nog meer mensen met elkaar in gesprek gaan. Mocht jij een boer of ondernemer zijn die graag de verbinding aangaat, kun je terecht op de website van Boeren van Nederland. Komend jaar willen we het ook mogelijk maken voor niet-boeren om zich aan te melden en dan proberen wij deze in verbinding te brengen met boeren.

Jeanet: “We hebben elkaar nodig om het platteland en de boeren van Nederland te kunnen behouden. Want zoiets moois mag niet verloren gaan!”

Uitreiking cheque trekkertjes
Beeld: ©Stichting Boeren van Nederland

Heeft u ook goede ideeën voor kringlooplandbouw? Bent u op zoek naar een samenwerkingspartner of wilt u advies over kringlooplandbouw? Het ministerie van LNV nodigt u uit uw vragen en initiatieven te delen via het Doe mee-loket.

Publicatiedatum op deze site: 29 november 2019