Texelse kringlopen onder de loep

Texel komt in een aantal van onze verhalen steevast terug als een plaats waar veel wordt gedaan aan nieuwe, meer duurzame, vormen van landbouw. Onderzoeker Siem Vlaanderen brengt in vier video's een aantal cruciale momenten in beeld, waarop de Texelse kringlopen (kunnen) sluiten.

Vlaanderen: "Op het eiland Texel is men al eeuwen gewend om de eigen resources zo goed mogelijk in te zetten en zo min mogelijk externe inputs aan te kopen. Het sluiten van bodem-plant-mestkringlopen kan altijd nog sterker. Bijvoorbeeld door het sluiten van de stikstofkringloop, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het water vasthoudend vermogen, het inpassen van natuurinclusieve landbouw en het creëren van nieuwe verdienmodellen. Dit alles met het uiteindelijke doel meer inkomen te genereren met minder inputs!"

De reeks ziet er als volgt uit:

1. Kwaliteit van de bodem (met expert Coen ter Berg)
2. Vormen van het winterrantsoen (met voedingsadviseur Henry van Ittersum)
3. Belang van de laatste snede  
4. Korte ketens en samenwerkingen 

1) De bodem is de basis voor ieder agrarisch bedrijf. Daarnaast is het ook het duurste productiemiddel voor een boer. Opvallend is dat we nog relatief weinig weten over de werking van de bodem. Wat is de invloed van verschillende grondsoorten op de eigenschappen van de bodem? En hoe kan de bodem het best bewerkt worden? 

In dit filmpje geeft bodemkundige Coen ter Berg antwoord op deze vragen. 

2) Op een melkveebedrijf is het de uitdaging om zoveel mogelijk eigen ruwvoer te benutten tot melk. Zelfstandig voeradviseur Henry van Ittersum laat bij twee veehouders zien hoe dit kan. Hij beoordeelt de mest, de pensvulling, zeeft het voer in een schudbox en beoordeelt de kwaliteit van het ruwvoer. Zijn conclusie is dat de melkveehouders durf moeten hebben om minder krachtvoer te voeren en de eiwitbrok gerichter kunnen inzetten. "Dit bespaart zo 20 tot 30 procent op krachtvoerkosten.”

3) In de melkveehouderij wordt steeds meer gefocust op het oogsten van eiwit van eigen land. De najaarssnee bevat veel eiwit en wordt daarom steeds belangrijker. 

In dit filmpje vertelt de familie Van der Star hoe ze hun herfstgras zo optimaal mogelijk oogsten en inzetten in het rantsoen. De vierde snede blijkt heel mooi te passen bij de eerste snede. „Als je de kostprijs daarmee laag kunt houden, dan moet je die laatste liter niet willen melken", zo luidt het motto van de ondernemers. Ook komt de samenwerking met akkerbouwer Langeveld aan bod. “De sleutel is dat je moet geven en nemen. Je moet niet op de laatste kuub mest, of op de laatste euro. Je moet het met elkaar oplossen!”

4) De zoektocht naar een verduurzaming van de landbouw is niet makkelijk en vereist een lange adem! Schapenboer Jan-Willem Bakker houdt zijn schapen op het oudste stukje van Texel. Zijn bedrijf verandert snel en hij wil graag een krachtvoeder van het eiland kunnen voeren. Akkerbouwer Klaas en Kees Lap telen veel verschillende gewassen en zijn niet bang om iets nieuws te proberen. Lukt het de beide bedrijven door samenwerking meer eiwit van eigen land te oogsten en is dit ook rendabel?

De video's zijn gemaakt samen met Huib Schoonhoven en Karen Kuiper (Schoonhovenproducties) en zijn eerder verschenen op Melkvee.nl. 

Deze video's zijn onderdeel van een serie artikelen voor deze website (tussen 2019 en 2021) waarin agrarisch ondernemers vertellen hoe zij werken aan de omslag naar kringlooplandbouw. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die stappen zetten en maak je kennis met de Demobedrijven.