Een tweede leven voor Jersey stierkalveren

Boerderij Eyckenstein ligt in de bossen van landgoed Eyckenstein op de grens van Maartensdijk en Bilthoven. Jacob Beeker en heeft sinds april 2018 de boerderij Eyckenstein in Maartensdijk waar hij Jersey-stierkalveren, die anders naar destructie gaan, voor het vlees opfokt. In de landgoedwinkel kunt men Jersey rundvlees kopen. Ook verkopen ze eigen Mangalitza varkensvlees, Marans eieren, soepkippen en hanen. Daarbij verkopen ze ook producten van collegaboeren en producenten. Onder andere Remeker, De Lankerenhof en De Veldkeuken zijn hun samenwerkingspartners van wie de producten ook in de winkel te koop zijn.

(Bij een hoeve staat een krijtbord met informatie. De hoeve ligt aan de rand van een bos en wat verderop zitten mensen op een bankje bij een veld met paarden. Beeldtitel: Op weg naar een natuurinclusieve landbouw: vleesveehouder Jacob Beeker.)

LEVENDIGE MUZIEK

Ik ben Jacob Beeker en we hebben sinds eind april van dit jaar boerderij Eyckenstein in Maartensdijk waar we Jersey-stierkalveren opfokken voor het vlees die anders naar destructie gaan.

(Er loopt een koe langs. Een fietser is gestopt bij een kraampje en een vrouw zit gezellig wat te drinken.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Ja, natuurinclusief boeren is voor ons interessant vanwege meerdere verschillende dingen.
Ik vind het belangrijk dat het dier diverse voeding krijgt.
Dat vind ik heel interessant en wat dat doet met het dier.
Ik vind het interessant voor het product dat we leveren, het vlees wat het daarmee doet, in smaak.
En ik vind het interessant voor de omgeving waar wij zijn om in elk geval ervoor te zorgen dat het niet slechter wordt zeg maar met diversiteit, maar liefst natuurlijk beter.
En als boer kun je daar gewoon hele belangrijke bijdragen aan leveren.
We gaan het gras doorzaaien specifieke grassen en kruiden, zaad in het grasland brengen.
Voor mij is dat verbetering voor Voor mij verbetert het als het wat verarmt en wat verruigt, er kruiden in gaan groeien kruiden die koeien heel goed kennen en ook nodig hebben, eigenlijk en een geneeskrachtige werking hebben voor de dieren.
En die geneeskrachtige werking die, euh Daar willen wij van profiteren zodat je aan de voorkant problemen oplost en dus je weerstand gaat opbouwen en niet aan de achterkant problemen moet oplossen met bijvoorbeeld antibiotica.

(Jacob loopt met een schop een veld in.)

Je wil een bodem hebben waar je eventueel met een machine makkelijk overheen kan rijden zonder dat je alles kapotrijdt.
Dat gaat om draagkracht, maar het gaat ook om vocht.
Dus euh... dat je lang kan weiden bijvoorbeeld met de koeien.
Vroeg in het voorjaar, maar ook laat in het najaar.
Natuurlijk heeft dat met grondsoort heel veel te maken maar je kan daar heel veel in doen.
En dat gaat... Ja, wormen hebben daar een belangrijke rol in.
En wormen krijg je door ze, ja...
Door te zorgen dat ze er kunnen zijn en ook te voeden met stalmest.
Wat wij dan graag doen, is potstalmest met stro en mest op de bodem en niet in de bodem injecteren.
Natuurinclusief is voor mij ook hoe je met de dieren omgaat.
Dus dieren in leeftijdsgroepen bij elkaar maar ook wel in verschillende leeftijden bij elkaar.
We hebben de kalveren bij oudere koeien, bij zoogkoeien waar ze kunnen drinken.
Daar leren ze van, dat heeft een sociaal aspect.

(Hij gaat naar binnen en kijkt om.)

Komt u mee?
MAN: Ik wil eigenlijk een lekker lapje entrecote.
BEEKER: Ja, die hebben we zeker liggen. Gehakt hebben we ook.
Zo, even kijken.
BEEKER: Ons verdienmodel wordt inderdaad beter doordat we op deze manier natuurinclusief proberen te boeren.
En dat komt, ja, eigenlijk op meerdere terreinen.
Heel plat heb je subsidie.
We zoeken het meer in de kwaliteit van ons product.
Dus in ons geval het rundvlees.
Als je kruiden in je weiland hebt, heb je een andere smaak van je vlees uiteindelijk.
De smaak eerst, daarna goed diervriendelijk, denk ik, ook wel trouwens.
Dat is ook gewoon belangrijk, en dan gezondheid gezondheidswaarde van het product.
Wat wil je meegeven? Realiseer je dat het ook anders kan.
Niet bang zijn dat het misgaat of dat je omgeving het niet goedvindt.
Ja, daar moet je toch een beetje lak aan hebben.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Beeldtekst: Meer informatie over de bedrijfsvoering van Jacob Beeker is te vinden op de factsheets over natuurinclusieve landbouw. Deze staan ook op Groen Kennisnet. Op weg naar een natuurinclusieve landbouw. Copyright 2018.)

Publicatiedatum op deze site: 30 september 2019

Dit verhaal is onderdeel van een serie artikelen voor deze website (tussen 2019 en 2021) waarin agrarisch ondernemers vertellen hoe zij werken aan de omslag naar kringlooplandbouw. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die stappen zetten en maak je kennis met de Demobedrijven.