Een landgoed vol kringloop inspiratie

Een landgoed vol kringloop inspiratie

Bovenin Flevoland ligt het landgoed Roggebotstaete. Voor 1957 was dit een zandbank in zee, daarna werd het onderdeel van het nieuwe land van Flevoland. De eerste bestemming van de grond was een boomkwekerij. In 2005 werd het verbouwd tot een landgoed met aandacht voor natuur. Sinds 2012 is het landgoed in handen van Stichting Landgoed Roggebotstaete. Het doel van de stichting is om van het landgoed een inspirerende plek te maken waar mensen kunnen ervaren en leren hoe mens, natuur en dier elkaar versterken. Zodat ze dit in hun eigen leven toe kunnen passen.

Roggebotstaete 2
Beeld: ©Lennard Duijvestijn
Voedselbos

‘Niet zoveel mogelijk produceren maar het optimaal produceren van voedsel, dat is waar een duurzame voedselproductie om draait en wat we willen laten zien op Landgoed Roggebotstaete’. vertelt Lennard Duijvestijn, sinds 2012 aanjager van de ontwikkelingen op het landgoed. ‘We proberen de kennis uit te wisselen en mensen met interesse in voedselproductie samen te brengen.’

Het uitwisselen en samenbrengen gebeurt op verschillende manieren. Zo kunnen geïnteresseerden workshops, trainingen en lezingen volgen over allerlei onderwerpen rondom voedsel en duurzaamheid.

‘In samenwerking met andere partijen proberen we geïnteresseerden te laten zien dat en hoe je een positieve invloed kunt hebben op de natuur. Zo ook tijdens de bouw van een nieuw ontvangstcentrum op het landgoed. Iedereen die geïnteresseerd is kan helpen met de bouw van het centrum en er worden workshops gegeven over duurzaam bouwen. Tijdens zo’n workshop leer je bijvoorbeeld bouwen met leem of stro.‘ Vertelt Lennard

Roggebotstaete 6
Beeld: ©Lennard Duijvestijn
Lennard Duijvestijn

Gevarieerd landschap

Het landschap van Roggebotstaete bestaat uit allerlei verschillende soorten land. Zo is er een voedselbos, een eikenbos, een akkergebied, een bijentuin, een moestuin, een waterpartij en een noten en fruitbos in aanleg.

Het landgoed heeft verschillende bewoners. Naast de wilde dieren die er hun intrek hebben genomen, leeft er een kudde heideschapen en een kudde koeien. Tussen de eikenbomen scharrelen een aantal wolvarkens en er staat een ‘Tiny House’ waar mensen wonen.

Roggebotstaete 3
Beeld: ©Lennard Duijvestijn
Wolvarken

Zelf verrijkend landgoed

De verschillende stukken natuur versterken elkaar enorm en vormen samen een kringloop. De bijen uit de bijentuin zorgen voor bestuiving van bloemen waardoor de groenten en fruit uit de moestuin en het voedselbos optimaal groeien. De mest van de schapen wordt gebruikt voor het bemesten van de akkers. En de koeien en varkens helpen mee aan het verbeteren van de bodem. Ze vertrappen het land, eten sommige plekken kaal en laten andere stukken staan. Hun mest trekt insecten aan en is goed voor de bodem.  Zo ontstaat er een bodem die niet door machines te maken is.

Lennard:  ‘Hoe meer delen van het landgoed met elkaar samenhangen, hoe veerkrachtiger het systeem wordt. Het landgoed is dan minder vatbaar voor ziektes en invloeden van buitenaf.  Het verrijkt zichzelf als het ware.’

‘De rijkdom die je boven de grond ziet, is een gevolg van de aandacht die we hebben besteed aan de bodem’

Korte ketens

Roggebotstaete is er ook voor omwonenden. Zo wordt er groente en fruit uit het voedselbos en de moestuin verkocht aan de lokale bevolking en zijn er mooie wandel- en fietsroutes door het gebied. Daarnaast is Roggebotstaete een ontmoetingsplek voor ongeveer 40 vaste vrijwilligers en een tal van tijdelijke vrijwilligers.

Roggebotstaete 5
Beeld: ©Lennard Duijvestijn
Toekomstschets Roggebotstaete

De toekomst van Roggebotstaete

Stichting Landgoed Roggebotstaete heeft de komende tijd nog genoeg te doen. ‘We zijn nu druk bezig met de bouw van het nieuwe ontvangstcentrum, als dat klaar is willen we natuurvriendelijke oevers gaan aanleggen. Het landgoed zal nooit af zijn. Er zijn nog genoeg ideeën. We blijven altijd kijken hoe we de bodem van het landgoed kunnen versterken en mensen kunnen blijven inspireren.’

Dit verhaal is onderdeel van een serie artikelen voor deze website (tussen 2019 en 2021) waarin agrarisch ondernemers vertellen hoe zij werken aan de omslag naar kringlooplandbouw. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die stappen zetten en maak je kennis met de Demobedrijven.

Publicatiedatum op deze site: 30 september 2019