Overal kijken en overal kennis op doen

Overal kijken en overal kennis op doen

Thomas Pollema raadt andere boeren aan om overal te kijken en overal kennis op te doen, zowel bij biologisch als bij gangbaar. Thomas maakt onderdeel uit van de maatschap Pollema in Oude Leije. Dit is een akkerbouw- en pluimveebedrijf dat 75 hectare pootaardappelen teelt en 25 hectare wintertarwe. 

Maatschap Pollema

(Een uitgestrekt landschap en een bordje met daarop: Pollema 31. Onder beelden van een gebouw verschijnt de titel: Op weg naar een natuurinclusieve landbouw: akkerbouwer Thomas Pollema.)

LEVENDIGE MUZIEK

Ik ben Thomas Pollema, ik ben 27 jaar oud.
We zijn hier in Oude Leije bij maatschap Pollema op het akkerbouw- en pluimveebedrijf.
We telen 75 hectare pootaardappelen, 25 hectare wintertarwe en we hebben 25 hectare verhuurd voor grasland aan veehouders.

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Een oplegger met grote houten kratten. Met een vorkheftruck laadt Thomas de kisten af.)

Onze grond is ons allerbelangrijkste productiemiddel.
Dat is ook duur, enorm duur om te kopen en te houden.
Dus als we die optimaal voor elkaar hebben, dan levert dat ons veel geld op.
Bewerkingskosten worden minder, kwaliteit wordt beter.
Alles komt op je toe, zeker nu met de klimaatverandering dat het weer steeds extremer wordt.
Dan hebben we gewoon goede percelen nodig die goed op orde zijn goede drainage, goed bodemleven.

(Het is mistig en een tractor rijdt op een smalle weg tussen twee velden.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

We zijn vorig jaar op onbereden teeltbedden overgestapt.
Vanaf het ploegen in de herfst, tot aan de oogst.
Dan doen we alles vanaf de rijpaden.
De investeringen in die rijpaden, we hebben één trekker op dat brede spoor gezet.
Dat kost ongeveer 25.000 tot 30.000 euro, inclusief banden.
En dan kost het je nog zes procent teeltoppervlakte omdat je om de drie meter twintig centimeter pad hebt.
En dat moet in meeropbrengst en de hogere kwaliteit, moet dat compenseren.

(Een grote landbouwmachine rijdt over de akker.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

En er zitten nu steeds weer meer meeuwen achter de roller aan en dat kan waarschijnlijk wel het resultaat zijn van dat de bodem beter is, dat er meer wormen daardoor in komen.
In die onbereden grond kunnen ook de pendelaars de andere wormen kunnen veel beter zich huisvesten en overleven.
En dat daardoor ook, een hele ecologie in de bodem dat dat ook weer meer meeuwen en zo aantrekt.

(Een tractor trekt een grote machine over het land.)

Zeker vorig jaar was de structuur van de grond door een slechte winter slecht.
We konden toch de grond goed bewerken, weinig verdichting.
En dat hebben we toch te danken aan het rijpadensysteem.
Omdat er gewoon helemaal geen band of wat dan ook meer in die drie meter ruggen in die drie meter teeltbed rijdt.
De grond is perfect doorworteld, kan ook goed verkruimelen.
Het ziet er gewoon heel mooi uit.
Hier ook allemaal wormengangetjes.
We willen eigenlijk nog wel vaker in de grond kijken maar dat komt er niet altijd van.
Met de bewerking en zo merken we het wel steeds.
Maar qua profielkuilen en zo zouden we er eigenlijk nog meer mee bezig moeten zijn.
In het groeiseizoen om te kijken waar er eventueel een storende laag zit of wat dan ook om de grond nog beter inzichtelijk te krijgen.
Ik zou andere boeren wel mee willen geven om overal te kijken, om overal kennis op te doen.
Zowel bij biologische als gangbare akkerbouw, alsook bij veehouders van, ja...
Leren waarom mensen bepaalde dingen doen en dan ook naar je eigen bedrijf kijken van: Hoe doe we het nu?
Hoe kunnen we met kleine stapjes vooruit?
Om toch in de toekomst goed te kunnen blijven telen en dat we de bodem goed voor elkaar houden en krijgen.
Dat is het belangrijkste.

(Thomas verdeelt de aardappelen gelijkmatig in de kisten.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Ja, dat die bodem steeds beter wordt, daar doe je het gewoon voor, van...
Ook steeds verder optimaliseren om nog minder input nodig te hebben van kunstmest en gewasbestuivingsmiddelen.
We durven en kunnen nog niet zonder maar we willen wel gewoon zoveel mogelijk uit de bodem halen.
Dat is al een mooie uitdaging.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Beeldtekst: Meer informatie over de bedrijfsvoering van Thomas Pollema is te vinden op de factsheets over natuurinclusieve landbouw. Deze staan ook op Groen Kennisnet. Op weg naar een natuurinclusieve landbouw. Copyright 2018.)

Heeft u ook goede ideeën voor kringlooplandbouw? Bent u op zoek naar een samenwerkingspartner of wilt u advies over kringlooplandbouw? Het ministerie van LNV nodigt u uit uw vragen en initiatieven te delen via het Doe mee loket.

Publicatiedatum op deze site: 30 september 2019