Organisch mestmateriaal, voeding voor asperges

In Sint-Odiliënberg staat de aspergekwekerij van Jan Slangen. Al een paar jaar gebruikt hij compost als voedingsstof voor de bodem. Dit heeft een positieve werking op zijn asperges en op het milieu. Ook heeft hij een seizoenswinkel waar hij een deel van zijn oogst verkoopt aan de lokale bevolking.

Biologische teelt

De asperges van Jan zijn op weg om biologische asperges te worden. Daarom teelt hij via biologische regels; geen kunstmest en geen chemische gewasbeschermingsmiddelen. Voor Jan was die omslag de reden om op zoek te gaan naar alternatieve meststoffen die paste bij zijn teelt. ‘De omschakeling naar biologische teelt kost op sommige vlakken een stuk meer tijd. Bijvoorbeeld bij de onkruidbestrijding, dit moet handmatig tussen de plantenrijen worden verwijderd. Maar het levert ook wat op. Ik bespaar geld op chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest en ik help op deze manier actief mee aan de reducering hiervan, iets wat ik ook erg belangrijk vind.’ Vertelt Jan.

Zittardasperges
Beeld: ©Zittardasperges
Bemesten van de grond met compost

Organische meststoffen

Jan ontdekte dat zijn aspergeteelt niet veel stoffen onttrok aan de bodem. Daarom besloot hij te gaan testen met compost. Hij nam groenafval bij de gemeente af om dit zelf te composteren en vervolgens uit te strooien op het land. Jan ontdekte al snel dat er een stuk minder ziektedruk en teeltuitval was dan voorheen. ‘Of dit echt aan de omschakeling naar compost ligt kan ik niet aantonen, maar ik heb wel sterke vermoedens.’

Helaas kon dit niet lang doorgaan. Jan mocht niet langer zelf gecomposteerd materiaal gebruiken op het land, in verband met regelgeving. De resten van de gemeente gingen vanaf dat moment een composteerbedrijf die de rechten tot composteren wel had. Nu koopt Jan de kant-en-klare compost in via dat bedrijf. Deze oplossing werkt ook voor Jan, alleen ligt zijn voorkeur toch echt bij het zelf composteren. ‘Ik kan nu geen invloed meer uitoefenen op de grofheid van de compost. Ook zit er vaak meer verontreiniging in de compost. Daarnaast is het inkopen een stuk duurder dan zelf composteren.’ Toch houdt het Jan niet tegen om te kiezen voor deze organische meststof en zo bij te dragen aan een stukje van de kringloop.

Zittardasperges
Beeld: ©Zittardasperges
Asperges worden geoogst

Seizoenswinkel

Tijdens het aspergeseizoen heeft Jan een winkel bij het bedrijf waarin hij ongeveer tien tot vijftien procent van zijn oogst verkoopt aan de lokale bevolking. Naast asperges zijn er ook andere producten te koop van collega-agrariërs uit de omgeving, zoals vlees van wilde zwijnen uit een natuurgebied in de buurt, aardbeien en aardappels. Zo zorgt Jan samen met zijn collega’s voor kortere ketens en meer verbinding tussen burger en boer.

Dit verhaal is onderdeel van een serie artikelen voor deze website (tussen 2019 en 2021) waarin agrarisch ondernemers vertellen hoe zij werken aan de omslag naar kringlooplandbouw. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die stappen zetten en maak je kennis met de Demobedrijven.

Publicatiedatum op deze site: 30 september 2019