Precies bemesten

Een groep van wel honderd boerenzwaluwen vliegt achter de trekker aan, af en toe nemen ze een duikvlucht om een insect te vangen. De grijze wolken en de koeien op de achtergrond zijn bijna een stereotyperend beeld van het Nederlandse landschap. In de verte lijkt de trekker klein, maar zodra hij dichtbij komt, valt pas op hoe enorm de twee uitstekende armen zijn.

Met dit apparaat wordt precies bemest. Precisiebemesting is het nauwkeurig bemesten van gewassen door de meststof toe te dienen, op het juiste moment, in de juiste vorm, mondjesmaat daar waar het nodig is. De precisiebemester heeft een enorm onderstel met daaraan een grote hoeveelheid wielen met pinnen. De pinnen maken gaten in de grond en daar wordt dan de vloeibare meststof ingespoten. Bij de wortel, precies waar het gewas het nodig heeft.

Een van de gebruikers van de precisiebemester is Peter Bogaards. Peter heeft een melkveebedrijf met zestig MRIJ-koeien en vijfentwintig stuks jongvee in het Zuid-Hollandse Wassenaar. Naast zijn melkkoeien runt hij samen met zijn vrouw Lucia een bed & breakfast en verhuren zij een vergaderzaal, waarin ze gasten ontvangen van uit de hele wereld. Gasten kunnen tijdens het verblijf ook een rondleiding krijgen binnen het boerenbedrijf. "Vaak hebben mensen geen idee hoe het er op het boerenland aan toe gaat en vinden dit leuk om te zien." Vertelt Peter.

Peter maakt al acht jaar gebruik van precisiebemesting. Waarom hij dat doet? "Met een precisiebemester kun je ook langs de slootkant scherp begrensd bemesten. De bemesting gebeurt veel preciezer en daardoor groeit het gras veel mooier. De precisiebemester werkt op gps. Daardoor wordt er geen meststof verspild door overlapping en krijgt elk stuk land precies de benodigde hoeveelheid. De meststof wordt veel efficiënter gebruikt dan met een strooier, omdat de nutriënten direct bij de wortel geïnjecteerd worden waardoor deze direct kunnen worden opgenomen. Omdat wordt geïnjecteerd in plaats gestrooid, komen er geen nutriënten in de sloot of op andere ongewenste plekken terecht. Dit is beter voor het milieu en zorgt voor meer productie, omdat geen meststof verloren gaat." vertelt Peter.

Weiland met koe
Beeld: ©LNV / Natalie Hoogervorst

"Het kost ongeveer evenveel als bemesten met een strooier, alleen is dit veel preciezer en beter voor het milieu, waarom zou je het dan niet doen? "

Grasland met gaatjes
Beeld: ©LNV / Natalie Hoogervorst

Zelf bemesten

Peter doet al acht jaar aan precisiebemesting en is helemaal overtuigd. Inmiddels is hij samen met drie andere ondernemers uit de omgeving aan het kijken of ze zelf een kleine precisiebemester kunnen aanschaffen. Nu huren Peter en zijn collega’s elk jaar een loonwerker in die de bemesting komt doen. Maar het liefst doen ze het zelf. "De loonwerker komt een paar dagen achter elkaar en doet dan percelen in één keer, het zou veel mooier zijn als we het zelf zouden kunnen doen in etappes. Dan hebben we het zelf in de hand en zijn we niet afhankelijk van de loonwerker."

Waarom niet?

Volgens Peter kost het precies bemesten ongeveer even veel als bemesten met een  strooier, alleen is deze optie veel preciezer en beter voor het milieu. Waarom zou je het dan niet doen? Voor Peter was het overgaan op precisiebemesting in ieder geval geen moeilijke keus. "Er moet iets veranderen binnen de landbouw en ik ben liever de toekomst voor. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn zoon die het bedrijf ooit wil overnemen. Ik wil een gezond bedrijf voor hem achterlaten."

Trekker
Beeld: ©LNV / Natalie Hoogervorst

Over Precisiebemesting

Met de technieken van de 21e eeuw, die high- en low- tech kunnen zijn, kan je bemesten zonder noemenswaardige emissies. Dan moet je wel de vier juistheden van bemesting  toepassen, met  hoge precisie tot op de vierkante meter. Dat kan door de beschikbaarheid van GPS in combinatie met sturing op basis van camerabeelden en taakkaarten, door het ruime aanbod van precisiemeststoffen die mondjesmaat in de wortelzone te doseren zijn en door de komst van werktuigen met minimale bodemdruk.

Zo kunnen telers en loonwerkers tegenwoordig volgens de principes van de moderne productie-ecologie op het juiste moment als het gewas er om vraagt gedurende het groeiseizoen, het juiste plantenvoedende element toedienen, of het nu gaat om de macro elementen N, P en K of om spoorelementen. En dat in precies de juiste dosering in relatie tot bodemvruchtbaarheid en gewenste opname, altijd op de juiste plaats in de wortelzone, dus nooit oppervlakkig. Nogmaals, deze werkwijze leidt tot plantenvoeding zonder noemenswaardige emissies, een belangrijke constatering in een tijd waar elke gram stikstofemissie ongewenst is.

Alle informatie over de technieken is te vinden op de website van het POP3-demonstratieproject

Publicatiedatum op deze site: 9 december 2019

Dit verhaal is onderdeel van een serie artikelen voor deze website (tussen 2019 en 2021) waarin agrarisch ondernemers vertellen hoe zij werken aan de omslag naar kringlooplandbouw. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die stappen zetten en maak je kennis met de Demobedrijven.