Boeren met de natuur

Wil je ook stappen zetten richting een gezonde, weerbare bodem en een biodivers landschap? Op deze pagina lees je meer over regelingen en ondersteuning.  Veel boeren zetten stappen richting een meer natuur-inclusieve bedrijfsvoering. Dat is goed voor de bodem, voor je oogsten, voor je dieren. En met beheervergoedingen kan je naast je voedselproductie extra inkomen genereren. Maar hoe begin je?

Natuurinclusiever boeren

Natuurlijke bestrijding, groenbemesters, minder middelen, zoveel mogelijk natuurlijke mest, een gezonde bodem. Stapje voor stapje natuurinclusiever boeren zorgt voor weerbare gewassen, minder inputs en minder negatieve effecten op de omgeving.

“Ik geloof in een goede omgang met de natuur en kies vaak voor natuurlijke hulpbronnen in de bedrijfsvoering,” zegt Pieter van Leeuwen. “Daarvoor moet je misschien op korte termijn opbrengt durven inleveren wat op lange termijn dan weer naar je toe komt. Je moet anders naar dingen durven kijken. Bepaalde afhankelijkheid van middelen af durven bouwen.” Lees hier het hele verhaal van Pieter

Noortje Krol: “Vroeger streefden we naar de hoogste productie per hectare, maar nu zijn we aan het omschakelen naar natuurinclusief. Met meer oog voor de biodiversiteit. We denken dat dit het beste is voor de toekomst van ons bedrijf.”

Zo’n drie jaar geleden zijn ze overgeschakeld naar natuurinclusief. Daarbij werd Noortje geholpen door een adviseur. Samen met hem vond ze geschikte plekken voor landschapselementen. En de subsidiemogelijkheden. Je leest hier meer

Natuurinclusiever boeren, hoe kan je beginnen?

Natuurlijke bestrijding, groenbemesters, minder middelen, zoveel mogelijk natuurlijke mest, maar wel een goede opbrengst? Stapje voor stapje natuurinclusiever boeren zorgt voor weerbare gewassen, minder inputs en minder negatieve effecten op de omgeving. Maar het vraagt wel iets van je. Gelukkig ben je niet de eerste, en collega-boeren en adviseurs hebben al veel praktijkennis ontwikkeld. En daar kan je gebruik van maken.

Samen met ander boeren leren

Wil je meer kennis opdoen over stikstof, natuurinclusieve landbouw of precisielandbouw? omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw? Dan kunt je een cursus volgen. Samen met andere boeren ontdek je wat dit voor jullie en jouw bedrijf kan betekenten. Hiervoor kun je een cursusvoucher ter waarde van € 800,- aanvragen via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Deze subsidie kan je een jaar lang inzetten.

  • akker

Hoe reken je het rond?

Maatregelen nemen op je bedrijf die goed zijn voor natuur en milieu zijn belangrijk, maar moeten ook rond te rekenen zijn. Hoe kan je dat doen? 

Veel boeren geven aan dat ze minder kosten zijn gaan maken. Denk aan minder kunstmest, als je meer inzet op stikstofbindende gewassen. Dat kan, afhankelijk van je situatie, opwegen tegen vermindering van opbrengsten. Een andere manier om te rekenen aan verduurzaming is je te richten op maatschappelijke diensten .

Er zijn steeds meer initiatieven waarbij je als boer vergoed wordt voor het leveren van maatschappelijke diensten. 

Beheer van het landschap als onderdeel van het verdienmodel

Beheervergoedingen ken je misschien van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Of via een regeling bij je provincie. De eco-regeling is dé grote verandering in het nieuwe GLB, dat vanaf 2023 in gaat. Naast de hectarepremie, kan je als agrariërs een vergoeding ontvangen voor het uitvoeren van eco-activiteiten. Om mee te doen aan de eco-regeling, is het belangrijk om je tijdig te verdiepen in de mogelijkheden, en de invloed op je bedrijfsvoering.

Een vergoeding voor akkerranden, verlengde weidegang en meer 

Wanneer je voor het landschap zorgt en ecosysteemdiensten levert, word je daarvoor vergoed. Je kan kiezen uit een lijst met ruim 20 eco-activiteiten die positief bijdragen aan biodiversiteit, landschap, kwaliteit van water, lucht en bodem en het klimaat. Hoe meer eco-activiteiten je als boer onderneemt, hoe hoger de vergoeding.

Zo werkt de eco-regeling

Alles weten over hoe deze eco-regeling werkt en hoe je kan meedoen? 

Meer aanbod van regelingen en ondersteuning

Wil je ook de volgende stap voor je bedrijf zetten? Bekijk dan het overzicht van subsidies.

Meer kennis tot je nemen?

Wil je meer leren over natuurinclusief boeren? Op Groen Kennisnet vind je een uitgebreide gids met informatie voor elke agrarische sector.