Boeren met de natuur

Veel boeren zetten stappen richting een meer natuur-inclusieve bedrijfsvoering. Dat is goed voor de bodem, voor je oogsten, voor je dieren. En met beheervergoedingen kan je naast je voedselproductie extra inkomen genereren. Maar hoe begin je?

Natuurinclusiever boeren

Natuurlijke bestrijding, groenbemesters, minder middelen, zoveel mogelijk natuurlijke mest, een gezonde bodem. Stapje voor stapje natuurinclusiever boeren zorgt voor weerbare gewassen, minder inputs en minder negatieve effecten op de omgeving.

“Ik geloof in een goede omgang met de natuur en kies vaak voor natuurlijke hulpbronnen in de bedrijfsvoering,”zegt Pieter van Leeuwen. “Daarvoor moet je misschien op korte termijn opbrengt durven inleveren wat op lange termijn dan weer naar je toe komt. Je moet anders naar dingen durven kijken. Bepaalde afhankelijkheid van middelen af durven bouwen.” Lees hier het hele verhaal van Pieter

Noortje Krol: “Vroeger streefden we naar de hoogste productie per hectare, maar nu zijn we aan het omschakelen naar natuur inclusief. Met meer oog voor de biodiversiteit. We denken dat dit het beste is voor de toekomst van ons bedrijf.”

Zo’n drie jaar geleden zijn ze overgeschakeld naar natuurinclusief. Daarbij werd Noortje geholpen door een adviseur. Samen met hem vond ze geschikte plekken voor landschapselementen. En de subsidiemogelijkheden. Je leest hier meer

Natuurinclusiever boeren, hoe kan je beginnen?

Natuurlijke bestrijding, groenbemesters, minder middelen, zoveel mogelijk natuurlijke mest, maar wel een goede opbrengst? Stapje voor stapje natuurinclusiever boeren zorgt voor weerbare gewassen, minder inputs en minder negatieve effecten op de omgeving. Maar het vraagt wel iets van je. Gelukkig ben je niet de eerste, en collega-boeren en adviseurs hebben al veel praktijkennis ontwikkeld. 

Je kunt daar je voordeel mee doen. Wil je meer kennis opdoen over omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kun je een voucher of subsidie aanvragen. Daarmee kan je bijvoorbeeld:

  1. een onafhankelijk adviseur op je bedrijf uitnodigen, 
  2. samen met een groep agrariërs van elkaar leren over duurzame landbouw, 
  3. een cursus volgen over bijvoorbeeld precisielandbouw of stikstof

Beheer van het landschap als onderdeel van het verdienmodel

Natuurinclusiever boeren is een van de ontwikkelrichtingen voor toekomstbestendige agrarische bedrijven. Maar hoe reken je dat rond? Vergoedingen voor ‘groenblauwe diensten’ kunnen daarvan een onderdeel zijn.

De eco-regeling iets voor jou?

Beheervergoedingen ken je misschien van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Of via een regeling bij je provincie. De eco-regeling is dé grote verandering in het nieuwe GLB, dat vanaf 2023 in gaat. Naast de hectarepremie, kan je als agrariërs een vergoeding ontvangen voor het uitvoeren van eco-activiteiten. Om mee te doen aan de eco-regeling, is het belangrijk om je tijdig te verdiepen in de mogelijkheden, en de invloed op je bedrijfsvoering.

Een vergoeding voor akkerranden, verlengde weidegang en meer 

Wanneer je voor het landschap zorgt en ecosysteemdiensten leveren, worden je daarvoor vergoed. Je kan kiezen uit een lijst met eco-activiteiten die positief bijdragen aan biodiversiteit, landschap, kwaliteit van water, lucht en bodem en het klimaat. Hoe meer eco-activiteiten je als boer onderneemt, hoe hoger de vergoeding.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Er is een lijst met 21 eco-activiteiten waaruit boeren kunnen kiezen. Een boer kiest activiteiten die passen bij zijn/haar bedrijfsvoering of interesse. Hoe meer iemand doet, hoe meer beloning.

Zo werkt de eco-regeling

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, of GLB, gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen.
En daarin bent u als agrariër dé onmisbare schakel.
Binnen het nieuwe GLB kunt u op vier manieren uw bedrijf verduurzamen.
Eén daarvan is de eco-regeling.
U krijgt de basispremie wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Daar bovenop kiest u eco-activiteiten.
Dat werkt zo:
Stel, u heeft in totaal 50 hectare land.
Dan is uw instapeis 250 punten.
Dit totaal verdelen we over 5 doelen.
En om die doelen te behalen, kiest u eco-activiteiten die passen bij uw bedrijf.
Eén activiteit kan bijdragen aan meerdere doelen.
Voor de gekozen activiteiten ontvangt u punten.
Haalt u voldoende punten én de drempelwaarde?
Dan ontvangt u daarvoor de eco-premie.
De hoogte daarvan berekent u zo:
U kunt brons, zilver of goud halen.
Voldoet u aan de drempelwaarde, dan ontvangt u de bijbehorende premie.
Met de gekozen ecoactiviteiten behaalt u de drempelwaarde voor Zilver.
Zo ontvangt u 5000 euro aan eco-premie.
Iedere regio kent eigen uitdagingen.
Daarom is de eco-regeling regionaal maatwerk.
Met de eco-regeling verduurzaamt u uw bedrijf op basis van uw eigen interesses.
En houdt u grip op de ontwikkeling van uw bedrijf en portemonnee.
Wilt u meer informatie over de eco-regeling?
Kijk dan op onze website.

GLB infographic afbeelding

In het nieuwe GLB werken boeren aan een biodivers landschap

Vanaf 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid in. Met de basispremie, de eco-regeling en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan je als agrariër op drie manieren steeds meer bijdragen aan de biodiversiteit op het boerenland en de kwaliteit van het landschap. In een infographic leggen we uit hoe deze instrumenten op elkaar aansluiten.

Meer lezen?

Meer informatie over de eco-regeling, het nieuwe GLB en hoe je de subsidies kan aanvragen? Ga naar rvo.nl/nieuwGLB

Wil je ook de volgende stap voor je bedrijf zetten? Bekijk het aanbod aan regelingen en ondersteuning.

Wil je meer leren over natuurinclusief boeren? Op Groen Kennisnet vind je een uitgebreide gids met informatie voor elke agrarische sector.