"We moeten onze verantwoordelijkheid nemen”

Noortje Krol runt met haar man Nico een melkveehouderij. Ze hebben 154 hectare grond en 250 melkkoeien. “Als melkveehouders hebben we veel grond in beheer. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen.”

“Vroeger streefden we naar de hoogste productie per hectare, maar nu zijn we aan het omschakelen naar natuur inclusief. Met meer oog voor de biodiversiteit. We denken dat dit het beste is voor de toekomst van ons bedrijf. Je moet niet perse veranderen, omdat je het leuk vindt, maar omdat het moet voor je bedrijf.”

Beeld: ©LNV

"Ik denk dat je als moderne agrarisch ondernemer subsidie voor duurzame bedrijfsvoering moet zien als onderdeel van het verdienmodel"

Waarom is een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering de goede keuze voor Noortje?

“Er komen in de natuur steeds minder verschillende soorten dieren en planten voor. Het evenwicht wordt daardoor steeds fragieler en als de balans straks écht verstoort raakt, is het niet meer te repareren.  Als melkveehouders hebben we veel grond in beheer, daarom vind ik dat we  onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarom kiezen wij voor natuurinclusieve landbouw, want zo kun je het boerenbedrijf en het beheren van natuur met elkaar verbinden.”

Stap voor stap

Noortje en Nico kiezen voor kleine stapjes en geen grote omslag in één keer. “Iedere keer kijken, kan het uit?” Ze liet zich met hulp van een subsidie ondersteunen door een coach. Samen werkten ze aan een inrichtingsplan, met elementen die goed passen bij de percelen en goed in te passen zijn in de bedrijfsvoering.  “Dan moet je denken aan bloemrijke akkerranden en we onderzoekende aanleg en het beheer van een ecologische verbindingszone voor het waterschap.”

Wil je stappen zetten richting een gezonde, weerbare bodem en een biodivers landschap? Bekijk hoe onder andere de eco-regeling je daarbij kan helpen.

Zelf de broek ophouden

“Ik denk dat we ons moeten realiseren dat dit betekent dat we subsidies moeten omarmen als aanvulling op ons verdienmodel. Je zult de extra kosten niet vanuit de markt ontvangen. Daar heb ik soms wel discussies over met mijn vader. Die is van mening als boer zelf je broek moet ophouden, je niet afhankelijk moet willen zijn van subsidies. Maar ik denk dat je als moderne agrarisch ondernemer subsidie voor duurzame bedrijfsvoering moet zien als onderdeel van het verdienmodel.”

Winst voor het bedrijf

“We kiezen voor minder kunstmest en minder chemische bestrijding voor onze gewassen zoals mais en gras. Ook hebben we kruidenrijk grasland ingezaaid. Dat zorgt voor meer biodiversiteit, zoals insecten en andere dieren. Het vergt extra tijd en aandacht om je erin te verdiepen hoe dit moet, maar we leren snel en zijn ervan overtuigd dat we dezelfde opbrengst kunnen halen als met Engels raaigras, mits er op de juiste manier geteeld wordt. Het geeft ook een mooier en diverser landschap. Ook merken we dat de grond beter opgewassen is tegen langdurige natte en droge periodes. Die we in de toekomst meer gaan krijgen. Ook de bodemstructuur, het leven onder de grond, wordt beter. Wij geloven er echt in dat op deze manier boeren op de lange termijn het beste is.”

"Wij willen laten zien dat je met boeren in een goede balans met de natuur ook een mooie boterham kunt verdienen. En we moeten met zijn allen de biodiversiteit vergroten. Zo kunnen we een gezond bedrijf en een gezonde wereld aan onze dochters doorgeven.”

Net als Noortje ook aan de slag?

Dit 'dossier voor natuurinclusieve melkveehouderij' is onderdeel van de Toolbox voor biodiversiteit, en is te lezen op Groen Kennisnet.

BoerenNatuur ontwikkelde deze  factsheet voor Kruidenrijk grasland.

Ook zij zetten stappen

Als agrariër en ondernemer wil je vooruit. Maar vaak heb je het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid, of tussen bank en burger. Perspectief is nodig. Op deze pagina vind je een overzicht van verhalen van agrariërs die stappen zetten richting toekomstbestendige landbouw.

Maak kennis met demobedrijven

Wil je meer weten over maatregelen voor een duurzame, stikstofarmere en meer extensieve bedrijfsvoering? Demobedrijven zijn agrarische ondernemingen die al grotendeels de omschakeling hebben gemaakt.

Jan en Johanneke staan aan het roer van melkveebedrijf Woudstra’s Pleats in Menaam (FR). Zij combineren hun melkveehouderij met agroforestry. 

“We zijn samen voortdurend op zoek naar mogelijkheden om onze bedrijfsvoering meer in balans te brengen met de natuurlijke omgeving en als het ware ‘met meer met de natuur mee’ te boeren. Zo hebben we een 300 meter lang hek vervangen door een gemengde meidoornhaag met 12 verschillende plantensoorten. Daarnaast is een voederhaag aangeplant met nog eens 10 andere inheemse planten- en boomsoorten. Niet alleen met de functie van vergroting van biodiversiteit, maar ook als veekering en voederhaag”