Melkveebedrijf Combee, Bas en Bart (Helvoirt)

Al sinds 1913 zit het boerenbedrijf in de familie en momenteel bestaat maatschap Combee uit vader, moeder en ambitieuze zoon en bedrijfsopvolger Bart (25). Samen melken zij 95 melkkoeien en bijbehorend jongvee in het Brabantse landschap. Het bedrijf beheert 31 hectare reguliere pacht en een kleine 17 hectare natuurinclusieve pacht.

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

Eigen zuivelverwerking is reeds coöperatief opgepakt met Duingoed kaas en de bouw van een speciale Kwatrijnstal is bijna afgrond. Kortom, veel actie om het bedrijf toekomstbestendig in te richten voor en door Bart.

“Ik wil het verhaal kloppend maken naar natuurbeheerders en de consument en daarbij verdienvermogen gezond houden”.

De Kwatrijnstal

Het bouwen van de Kwatrijnstal biedt maatschap Combee ten opzichte van hun oude situatie vele voordelen. De ruimte per koe is verdubbeld, terwijl de emissie van ammoniak gehalveerd wordt door een innovatieve emissie arme vloer. De urine zakt door de vloer, terwijl de vaste mest achterblijft en naar achter wordt geschoven. De vaste mest wordt weer gebruik om op het land te brengen en heeft een positieve invloed heeft op de biodiversiteit. De koeien liggen comfortabel op het stro. De stal is 400 meter verderop geplaatst.

“Dichtbij huis kon enkel een luchtwasser een oplossing bieden in verband met een geurcirckel, maar zo zie ik de toekomst van de melkveehouderij niet, dat is maatschappelijk niet gewenst, de koeien moeten zichtbaar zijn, we hebben niets te verbergen” licht Bart toe. Naast functioneel, is de stal ook door een landschapsarchitect in de omgeving ingepast, waardoor ook het aanzien van de stal een stuk aangenamer is. Daarbij komt nog dat de Kwatrijnstal energieneutraal is.

Beter in balans met de omgeving

De motivatie voor de bouw van de Kwatrijnstal volgt uit de zoektocht naar een melkveehouderij die zich nog beter verhoudt tot de natuur en daar een positieve bijdrage aan levert. Het belangrijkste voor Bart: “Het verhaal kloppend maken naar natuurbeheerders en de consument en daarbij verdienvermogen gezond te houden”.

Lokale afzet

De melk die de koeien van Maatschap Combee produceren wordt gedeeltelijk verwerkt tot kaas, die regionaal wordt verkocht. Dit doen zij in samenwerking met 14 andere melkveehouders in het gebied. De opstart van de lokale verwerking en verkoop ging niet eenvoudig, maar de verkoop loopt nu goed. De hoop is dat de verwerking en afzet opgeschaald kan worden.

Demonstratiebedrijf

De rol als demonstratiebedrijf past goed bij de jonge ondernemer. Bart merkt dat er veel interesse is in zijn Kwatrijnstal. Hij wil als demobedrijf graag onderzoeken welke impact de stal, en specifiek de vaste mest heeft op de bodem en de bodembiodiversiteit. “Ik hoop dat we kunnen meten hoe biodiversiteit en organische stof kunnen verbeteren, en dat boeren die komen kijken, onze resultaten met cijfers onderbouwd kunnen zien. Dat geeft vertrouwen” vertelt Bart.

Ook op het gebied van diergezondheid is hij benieuwd: “Als dieren ouder worden, geeft dat op langere termijn winst” Duurzaam ondernemen is altijd proberen, maar het zal op de lange termijn winst geven. "Soms in euro’s, soms in organische stof of meer biodiversiteit.” De enthousiaste jonge ondernemer voegt als laatst nog aan: "Ik zeg niet dat alles altijd juist is wat wij doen, maar ik vind het wel belangrijk om aan anderen te kunnen laten zien wat ik doe."

Maak kennis met dit demobedrijf

Er is op dit moment nog geen website beschikbaar

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.