Varkensbedrijf Stal van de Toekomst, Hans Verhoeven (Valkenswaard)

Hans Verhoeven is al veertig jaar werkzaam in de varkenshouderij en hier ligt zijn hart nog altijd. De Stal van de Toekomst in Valkenswaard bestaat uit een gesloten varkenshouderij met 250 zeugen, 2000 vleesvarkens en een innovatietak. “Echte oplossingen zijn uitvoerbaar, betaalbaar en moeten je verder brengen. Niet failliet maken.”

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

Met de Stal van de Toekomst wil Hans laten zien hoe de sector vooruit kan, op een integrale manier. En dat dit mogelijk is, weet hij zeker. 

Het begint bij plezier

“Laat je problemen even achter je wanneer je de stal in gaat en besef je dat je niet alles in één dag oplost”, zegt Hans. Volgens de ondernemer moet je beginnen bij werkplezier en een realistische blik op wat bij jouw bedrijf past. Voor de medewerkers van de Stal van de Toekomst zijn er drie zaken die voor een win-win situatie zorgen:

  1. de hogere omzetsnelheid door snelle en stabiele groei;
  2. in combinatie met lagere dierenartskosten (nauwelijks antibiotica gebruik of uitval);
  3. lagere voerkosten en het kleinere aantal dieren.

Ook is het dierenwelzijn van de varkens verbetert en de geuroverlast verdwenen.

"Er zijn gemiddeld 600 varkens minder aanwezig op het bedrijf in vergelijking met andere gangbare varkensbedrijven. Toch wordt er onder de streep beter verdiend."

Duurzaam ondernemen mét een verdienmodel

Hans geeft aan dat er gemiddeld 600 varkens minder aanwezig zijn op het bedrijf in vergelijking met andere gangbare varkensbedrijven. Hij heeft deze plaatsen niet nodig vanwege zijn omzetsnelheid. Toch wordt er onder de streep beter verdiend. Ook is het dierenwelzijn van de varkens verbeterd en de geur is verminderd. Met verschillende integrale maatregelen wil Hans een voorbeeld zijn voor collega’s en laten zien hoe de varkenssector er in de toekomst uit kan zien. Door middel van elektronische dierherkenning worden allerlei gegevens per dier bijgehouden. De spreiding wordt na de slacht beoordeeld per afdeling. “Deze is bij ons gemiddeld vier dagen, daar zijn we heel trots op.” Daarnaast wordt door de mono-vergister methaan omgezet naar CO2 zodat er minder schadelijke broeikasgassen vrijkomen en op het gebied van stikstofemissie is een enorme slag gemaakt in het reduceren op stalniveau.

Samenwerking

Door nauw samen te werken met collega boeren, kennisinstellingen, de afzetmarkt en organisaties zoals de Dierenbescherming blijft Hans op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zijn advies is dan ook: "Ga naar bedrijven die innoveren, om te zorgen dat je de nieuwste informatie krijgt". Ook geeft hij als tip om eens te laten onderzoeken waar een bedrijf staat: wat wordt er nu verdiend en wat zijn de mogelijkheden voor aanpassing?

Het kan volgens hem voordelig zijn om terug te gaan in de hoeveelheid dieren, om eerst aan elk dier meer geld te verdienen. “Het management en voeren wordt hier wel anders van: je moet echt aan verschillende knoppen draaien. Daarnaast is het goed om uit te zoomen: waar wil je naartoe." Zijn doel was om op een dierdagdosering van nul uit te komen en dit is gelukt, al sinds 2012 wordt dit doel behaald.  "Zorg als ondernemer dat je open staat voor verandering en laat je vervolgens goed informeren. Wat is een ‘no brainer’ en waar moet je goed over nadenken.”

Maak kennis met dit demobedrijf

Meer weten over de duurzame maatregelen van Stal van de Toekomst? Ga naar de website van dit bedrijf.

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.