Melkveehouderij Erve Mentink, Els en Gerard Uijterlinde (Deurningen)

“Betrouwbare data, waar onze collega’s op kunnen bouwen”. Daar werken Els en Gerard Uijterlinde dagelijks aan op hun melkveehouderij in Twente. Op het bedrijf werkt het ondernemende stel aan iets wat in de volksmond ‘wetenschapsboeren’ genoemd kan worden.

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

Onderzoekstak op het bedrijf

Els is de vierde generatie op Erve Mentink en samen met Gerard, boerenzoon uit Brabant, heeft zij het bedrijf overgenomen van haar ouders. Met ondersteuning van Els’ vader, medewerkers en stagiairs weten ze naast het melken van bijna 200 koeien een onderzoekstak op te tuigen. De onderzoeksactiviteiten richten zich op het verduurzamen van de melkveehouderij. Waarom? “Deels vanuit nieuwsgierigheid, deels omdat we eigenlijk onafhankelijke praktijkinformatie misten”, licht Els toe.

“De innovatieve concepten die bij ons onderzocht worden, zijn toepasbaar op gangbare bedrijven”

Gangbare innovaties

Op het bedrijf zijn Els en Gerard begonnen met het doen van proeven en metingen om zo meer kennis te verkrijgen over maatregelen die zij nemen op het bedrijf. De kennis die hieruit voortvloeit kunnen zij als demobedrijf nog makkelijker met andere agrariërs delen. “De innovatieve concepten die bij ons onderzocht worden, zijn toepasbaar op gangbare bedrijven”, stelt Els. “We onderschrijven de uitgangspunten van biologische bedrijfsvoering, zoals het belang van een gezond bodemleven. Zelf zijn we echter te intensief om lucratief biologisch te ondernemen.” Het bedrijf zou dan voor haar voervoorziening te afhankelijk worden van de markt.

Eigen inzicht en bedrijfskeuzes

Voordat ze volledig op het melkveebedrijf gingen werken, waren Els en Gerard beiden ook elders werkzaam. Els in de ontwikkeling van voeradditieven en Gerard als ontwikkelaar van stappentellers voor melkvee. In de huidige tijdsgeest zien ze verschillende onderdelen, zoals rantsoen, beweiding en bemesting, waarop gestuurd kan worden in het kader van duurzame landbouw. “Als je iets wil aanpassen op je bedrijf, dan wil je weten of dit klopt. Adviseurs die op het bedrijf langskomen hebben uiteindelijk een financieel belang. Je zult zelf kritisch moeten zijn op de adviezen van adviseurs, en wat je écht nodig hebt”, vertelt Gerard. “Uiteindelijk gaat het om vakmanschap.”

“Zoom uit en kijk of een duurzame maatregel past op jouw bedrijf. Begin klein en neem stapjes op een aantal percelen”, luidt het advies van Els en Gerard. “De combinatie van melkveehouder en onderzoeker zijn maakt ons bedrijf voor ons leuk.” Ook ziet het stel positieve resultaten op bedrijfsniveau. Het bedrijf wordt rendabeler, omdat er meer inzicht is in de bedrijfsgegevens. “Het duurt soms even om te accepteren en te wennen aan de maatregelen die je moet nemen. Maar met minder eiwit in het voer melken we ondertussen evenveel. En vanwege onze inzichten kunnen we op bepaalde percelen minder kunstmest toedienen, met meer opbrengsten”.

In de drie jaar dat Els en Gerard demobedrijf zijn, kunnen collega-agrariërs en andere geïnteresseerden langs komen om data en resultaten uit de praktijk inzake het introduceren van vlinderbloemigen en kruiden op de grasland percelen, het verlagen van het ruw-eiwitgehalte in het rantsoen, precisiebemesting en een langere levensduur van melkkoeien te analyseren en bediscussiëren.

Maak kennis met dit demobedrijf

Meer weten over de duurzame maatregelen van Erve Mentink? Ga naar de website van dit bedrijf.

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.