Melkveebedrijf & Agroforestry De Melkbrouwerij, Boeren met bomen (Lettele)

Eigenlijk was de Melkbrouwerij al een soort demobedrijf voordat ze officieel van start gingen. De afgelopen jaren hebben Rick en Arjuna Huis in ’t Veld al veel presentaties en rondleidingen gegeven op hun biologische melkveebedrijf. “We willen de komende jaren deze activiteiten als demobedrijf voortzetten en verder professionaliseren. Door onze kennis over melkveehouderij in combinatie met agroforestry te delen en ons netwerk uit te breiden, willen we meer impact kunnen maken.”

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen van deze ondernemer.

In 2014 namen Rick en Arjuna Huis in ’t Veld de melkveehouderij over van zijn ouders, als zesde generatie op het bedrijf op deze locatie. Ze starten meteen met de omschakeling naar biologisch. Met het SKAL-certificaat op zak in 2016, startten ze ook met agroforestry. Landschap en natuur zijn belangrijk voor hen. “Door agroforestry zorgen we voor een grotere soortenrijkdom van bomen en planten op ons land. Indirect leidt het ook tot een toename van het aantal vogels, insecten en ondergronds bodemleven vanwege de habitat die bomen en struiken bieden voor deze soorten. Naast de andere duurzame doelen waar agroforestry aan bijdraagt, is dit een belangrijke motivatie voor ons. We gaan veel data verzamelen om de effecten in kaart te brengen. Voor biodiversiteit werken we daarbij samen met onderwijs en organisaties zoals IVN (Instituut voor Natuureducatie)."

"Vanwege de gehaltes aan eiwit, mineralen en sporenelementen kunnen bomen een grote rol spelen voor diergezondheid."

Beweging creëren

De familie Huis in ’t Veld werkt samen met twee andere melkveebedrijven in ‘Boeren met bomen’. Gezamenlijk willen ze een beweging creëren van melkveehouders die met voederbomen agroforestry inpassen op het melkveebedrijf. “Onze koeien krijgen vrijwel alleen gras en kruiden te eten. Dat is het meest gezond voor de koeien en bovendien zorgen kruiden in het gras zoals rode klaver voor de bodemvruchtbaarheid en dragen ze bij aan een natuurrijk landschap. De voederbomen zijn bedoeld als toevoeging op het rantsoen van de koeien. Vanwege de gehaltes aan eiwit, mineralen en sporenelementen kunnen bomen een grote rol spelen voor diergezondheid.”

Praktijktraining agroforestry

De familie Huis in ’t Veld heeft veel plannen om de ervaringen als demobedrijf te delen “Drie keer per jaar willen we een rondleiding op ons bedrijf organiseren. We laten dan zien welke maatregelen we hebben genomen en staan dan vooral stil bij de toepassing van voederbomen op het bedrijf, en welk effect dat heeft. Ook gaan we twee keer een praktijktraining organiseren. We begeleiden hierin melkveehouders bij concretiseren van plannen voor het inpassen van voederbomen en sluiten dit af met een boomplantdag. We hopen in totaal 100.000 nieuwe bomen op melkveehouderijbedrijven door heel Nederland te planten.”

Maak kennis met dit demobedrijf

Meer weten over de duurzame maatregelen van de Melkbrouwerij? Bekijk dan de website van dit bedrijf.

De Melkbrouwerij maakt deel uit van het samenwerkingsverband Boeren met bomen. Ook kennismaken met Woudstra’s Pleats en Bloemenweidemelk? Bekijk dan deze website.

Maak kennis met andere demobedrijven

Meer weten over de duurzame maatregelen van andere demobedrijven? Maak ook kennis met deze bedrijven.