Dapper: Lokale ondernemers en toeristen slaan handen ineen

We bleken elkaar al eens eerder te hebben gesproken voor een verhaal. Eind 2019 was Dirk van der Beek nog nauw betrokken bij het opzetten van Boeren van Amstel, waarover we toentertijd een verhaal maakten. Na die klus was het wachten op de juiste uitdaging. Als geboren Texelaar was de aantrekkingskracht van wat later ‘Dapper.’ zou gaan heten dan ook te veel. Een nieuw project, gericht op het behoud van Texels landschap en cultuurgoed door middel van het verkopen van echt Texels lamsvlees.

Beeld: ©Dapper.

“Het begon bij een bijeenkomst, georganiseerd door de plaatselijke Rabobank. Daar mocht ik mijn ervaringen met de korte keten delen,” begint Van der Beek. Dit begrip geldt als een mogelijk nieuw verdienmodel voor boeren, die bijvoorbeeld met een kleine landwinkel op het eigen erf direct bij de consument proberen te komen, en zo ‘de keten’ verkorten. De andere spreker is Mark Frederiks, van Local2Local, een bekend korte keten-platform en ook al partner van Boeren van Amstel. Van der Beek vervolgt: “Er waren op het eiland al een aantal werkgroepen samengesteld, bezig met een specifiek onderwerp. Een van deze groepen betrof een aantal schapenhouders, die zich stortten op de vraag hoe de gezichtsbepalende schapen in het Texelse landschap behouden kunnen blijven.” Met name de Nieuw-Zeelandse en Schotse schapensector hanteren modellen die het voor Nederlandse schapenhouders moeilijk maken de concurrentie aan te gaan. Zonder op een of andere manier het eigen product van extra waarde te voorzien, is het Texelse schaap gedoemd het finale onderspit te delven.

Jan-Willem Bakker en Arjen Boerhorst zijn schapenhouders op Texel. En voelen wel wat voor een poging om hun handelsmodel aan te passen. Het viermanschap stort zich op de plannen. Frederiks en Van der Beek maken zich druk om het merk en de verkoop, Bakker en Boerhorst krijgen een aanzienlijk betere kiloprijs voor een deel van hun lamsvlees en mogen blijven hopen dat hun schapen deel blijven uitmaken van het unieke Texelse landschap. “De duinen, de Slufter, het wad. De tuunwallen, de schapenboeten, de kolken met hun bijzondere vegetatie. Daar zijn we zuinig op. Onder meer door lokale kringlopen te creëren en deze zoveel mogelijk te sluiten. Het behoud van een lokale sector past daar natuurlijk perfect in,” is Van der Beek duidelijk in zijn ambitie en opvattingen.

Beeld: ©Dapper.

Online winkelen en laten bezorgen

Ondertussen draait de eigen winkel op volle toeren. Het meest verkochte pakket lamsvlees gaat voor minimaal € 55,- van de hand en worden door het hele land bezorgd. Van der Beek: “Doel is op deze manier de miljoenen toeristen, van wie we weten dat 40% vaak terugkeert op het eiland, te betrekken bij onze missie. Dan moet je deze mensen dus ook wel bereiken met je bezorgservice.” Een deel (€ 5,-) van de opbrengst wordt gestoken in het verbeteren van het landschap: “Als we 1000 pakketten Dapper. lamsvlees kunnen verkopen, is er een bedrag van € 5.000,- beschikbaar uit de donaties om te investeren in het Texels landschap. Dit bedrag gaan we gebruiken om kringlooplandbouwprojecten te steunen. Voor de teelt van erwten, haver en lupine ontwikkelen we producten voor verkoop aan consumenten, naast de toepassing als krachtig voer voor schapen of runderen.”

Beeld: ©Dapper.

De volgende fase van Dapper. is dat er meer boeren worden aangesloten. “Maar eerst willen we graag alle schapen van Jan-Willem en Arjen op deze manier verwaarden,” maakt Van der Beek de prioriteiten helder. Productontwikkeling kan ook voor groei zorgen, menen de ondernemers: “We willen gaan experimenteren met rustgewassen, zoals haver. Daar kan melk en granola van worden gemaakt. Ook willen we aan de slag met lokaal geteelde erwten, die nu voor krachtvoer worden gebruikt, maar die ook een perfect consumentenproduct zijn.”

Prachtige en, op het oog, kansrijke plannen van vier ambitieuze Texelaars. En reden temeer om (weer eens) een bezoekje aan Texel te brengen. Alle steun is welkom, en wij, bezoekers, krijgen er een paar dagen eiland voor terug. What’s not to love?!

Beeld: ©Dapper.

Publicatiedatum op deze site: 24 december 2020

Dit verhaal is onderdeel van een serie artikelen voor deze website (tussen 2019 en 2021) waarin agrarisch ondernemers vertellen hoe zij werken aan de omslag naar kringlooplandbouw. Op Groeien naar morgen lees je verhalen van agrariërs die stappen zetten en maak je kennis met de Demobedrijven.