Demobedrijven in de melkveehouderij

Er zijn veel manieren om jouw bedrijf voor te bereiden op de toekomst. Maar wat past er nu bij jou als ondernemer? 

De Demobedrijven Duurzame Landbouw zijn agrarische bedrijven die stappen hebben gezet naar duurzaam ondernemerschap. Op hun bedrijf laten de ondernemers jou zien hoe ze dit hebben aangepakt en welke stappen ze nog willen nemen. Laat je inspireren door een eerlijk verhaal over risico's nemen, fouten maken, successen vieren en perspectief creëren voor de toekomst van je bedrijf. 

Op deze pagina vind je de verschillende demobedrijven in de melkveesector.

Gemengd bedrijf Zandhoeve Holsteins (Hellum)

Al lang voordat Jan Pieter en Margaretha van Tilburg demonstratiebedrijf werden, waren zij zeer actief bezig met verduurzaming op hun bedrijf. Het stel woont samen met hun drie kinderen op het gemengde bedrijf in het Groningse dorpje Hellum. Hier melken zij 140 melkkoeien, huisvesten ze 80 stuks jongvee en telen zij voederbieten, tarwe, winterveldbonen en zetmeelaardappelen.

Melkveebedrijf & Agroforestry Woudstra’s Pleats (Menaam)

Jan en Johanneke staan aan het roer van melkveebedrijf Woudstra’s Pleats in Menaam (FR). Hier melken zij ongeveer 120 Holstein koeien op 80 hectare kleigrond. “Met ‘Boeren met bomen’ willen we, samen met nog twee collega melkveehouders, onze eigen ervaringen met agroforestry delen en andere melkveehouders enthousiasmeren tot het aanplanten van voederhagen. Daarnaast bieden we praktisch advies en begeleiding. Je kunt namelijk heel geïnspireerd zijn, maar waar begin je in de praktijk?”

Melkveebedrijf 't Maatkamp (Koekange)

Een gangbaar melkveebedrijf dat zich concentreert op duurzaam ondernemen in combinatie met een goed verdienmodel. Hans Vetketel heeft al eens plaats moeten maken voor natuur- en industriële doeleinden en runt nu zijn bedrijf met 100 melkkoeien in Koekange. "Eerder keek ik naar de melkprijs, maar zich nu focus ik op de kosten van mijn bedrijf. Zodat ik kan sturen op dat waar ik zelf invloed op heb."

Natuurboerderij De Eytemaheert (Leutingewolde)

Ruim zeven jaar geleden begonnen Jessica en Maurits Tepper samen een zoogveehouderij. De een komtuit de psychologie, de ander uit het bedrijfsleven. Niet geheel onbekend met de agrarische sector besloten zij het anders te doen. Ondertussen is het bedrijf verder ontwikkeld en runnen ze met een zeldzaam oud-Hollands runderras een natuurboerderij. Aanvankelijk alleen met vleesvee, later met dubbeldoel koeien – die alleen met gras worden gevoerd.

Melkveehouderij Peter Oosterhof (Foxwolde)

Al vijf generaties lang worden er koeien gemolken op het bedrijf van Peter in Foxwolde. Vroeger werd dit werk uitgevoerd door boeren, vandaag de dag door een voedselproducerend natuurbeheerder, zoals Peter zichzelf gekscherend noemt. "We moeten weer koeien fokken die van gras melk kunnen maken, de basis van een natuurlijke veehouderij. Dus ook met nog minder krachtvoer."

Melkveehouderij Erve Mentink (Deurningen)

“Betrouwbare data, waar onze collega’s op kunnen bouwen”. Daar werken Els en Gerard Uijterlinde dagelijks aan op hun melkveehouderij in Twente. Op het bedrijf werkt het ondernemende stel aan iets wat in de volksmond ‘wetenschapsboeren’ genoemd kan worden.

Melkveehouderij & Agroforestry De Melkbrouwerij (Lettele)

De afgelopen jaren hebben Rick en Arjuna Huis in ’t Veld al veel presentaties en rondleidingen gegeven op hun biologische melkveebedrijf. “We willen de komende jaren deze activiteiten als demobedrijf voortzetten en verder professionaliseren. Door onze kennis over melkveehouderij in combinatie met agroforestry te delen en ons netwerk uit te breiden, willen we meer impact kunnen maken.”

Melkveebedrijf IJsselvallei (Brummen)

Het uitgangspunt van het melkveebedrijf IJsselvallei is om samen met de natuur te werken en om een duurzaam natuurinclusief verdienmodel te optimaliseren. Als demobedrijf IJsselvallei hoopt Jan Willem een inspiratiebron te zijn voor andere gangbare collega’s die ook richting een natuurinclusief bedrijfsmodel bewegen.

Melkveehouderij Sprangers (Kaatsheuvel)

Sjaak en Suzanne Sprangers melken 62 jerseykoeien op biologische wijze aan de rand van het Noord-Brabantse park Loonse en Drunense duinen. “Wij willen laten zien dat natuur en melkveehouderij heel goed samen gaan”.

Melkveehouderij De Annahoeve (De Moer)

Grenzend aan natuurgebied Ter Heide ligt de boerderij en boerderijwinkel van Paul en Ingrid Hazenberg, met 100 melkkoeien en 50 jongvee. Pauls opa startte hier de agrarische onderneming in de jaren ‘30. Paul en Ingrid richten zich op een natuurinclusieve boerderij, en dat  willen ze bereiken door kringlooplandbouw toe te passen. Diverse maatregelen gericht op biodiversiteit, landschap en bodem- en waterkwaliteit zijn al geïmplementeerd op het bedrijf.

Melkveebedrijf Combee (Helvoirt)

Samen melken ze 95 melkkoeien en bijbehorend jongvee in het Brabantse landschap. Het bedrijf beheert 31 hectare reguliere pacht en een kleine 17 hectare natuurinclusieve pacht. Eigen zuivelverwerking is reeds coöperatief opgepakt met Duingoed kaas en de bouw van een speciale Kwatrijnstal is bijna afgrond. Kortom, veel actie om het bedrijf toekomstbestendig in te richten voor en door Bart.

Melkveebedrijf Hillekens Hoeve (Etten-Leur)

Als zevende generatie zijn Jack met zijn vrouw Annelies, dochter Maartje en schoonzoon Henri actief in de melkveehouderij. In 2007 is het bedrijf naar een andere locatie verhuisd en hebben ze natuur nadrukkelijk in hun bedrijfsvoering ingepast. Ook is de keuze gemaakt om biologisch te worden, natuurinclusief te werken en zelfs agroforestry een plekje te geven op het bedrijf.

Melkveebedrijf De Eenzaamheid (Warmond)

Op boerderij De Eenzaamheid wordt al ruim 20 jaar gepionierd met een zo natuurlijk mogelijke bedrijfsvoering. Dat betekent dat wordt ingezet op natuur- en weidevogelbeheer en nevenactiviteiten, zoals zelf kaas maken en deze afzetten via lokale en internationale kanalen. “Duurzaam boeren begint wel echt met duurzaam verdienen. Wij moeten investeren in een nieuwe stal en een kaasmakerij. We willen een nieuw mestsysteem waarmee we de bodem kunnen verbeteren.”

Melkveebedrijf De Groene Griffioen (Weesp)

Boerderij De Groene Griffioen is een bedrijf dat veel zaken net iets anders aanpakt. Idealistische ondernemers Wendela en Boy Griffioen hebben er vanaf 2009 alles aan gedaan om op het bedrijf boer en burger dichter bij elkaar te brengen, kringlopen beter te sluiten en een verdienmodel te creëren van hun duurzame manier van ondernemen. "Juist de problemen die de we op deze route zijn tegengekomen, en hebben overwonnen, willen we als demobedrijf met collega boeren delen door bedrijfsbezoeken, verdiepende lezingen en workshops."

Melkveebedrijf & Agroforestry Bloemenweidemelk, Boeren met Bomen (Montfoort)

In 2018 is het melkveebedrijf van de familie Schalkwijk gestart met de omvorming van een gangbaar bedrijf naar een natuurinclusief en biodivers bedrijf. Stap voor stap is het bedrijf extensiever geworden; van 191 stuks melkvee op 56 hectare kleigrond in 2015 naar 131 stuks melkvee op 56 hectare nu. Ook zijn natuurinclusieve maatregelen genomen, zoals het aanplanten van bomen, het inzaaien van kruidenrijk grasland en het gebruik van natuurlijke middelen voor diergezondheid. 

Melkveehouderij De Beekhoeve (Kamerik)

Koos en Monique van der Laan zijn de vijfde generatie op de gronden van de Beekhoeve en de zesde generatie staat ook al in de startblokken. “Wij willen biologisch boeren, zoals het past in het veenweidelandschap. Juist nu, met de grote uitdagingen die op de sector afkomen, zien we een belangrijke rol voor kennis en ervaringen delen over duurzame maatregelen op het bedrijf. We hopen dat dit andere bedrijven helpt om de gewenste richting voor hun eigen bedrijf te bepalen.

Melkveebedrijf Van Zandbrink, Boerderij tussen de Hagen (Stoutenburg)

Ron van Zandbrink staat als jonge boer aan het roer bij Boerderij tussen de Hagen. Een biologische melkveehouderij uitbreiden met kleinschalig houden van kippen, varkens huisverkoop en silvopasture, een combinatie van houtige gewassen en vee: de familie Zandbrink durft én doet het.

Demoboeren op een rij
Beeld: ©Imagro

Bekijk alle demobedrijven